Zakaz eksmisji uderzy w ofiary przemocy domowej
News, Przemoc domowa

Zakaz eksmisji uderzy w ofiary przemocy domowej

Obowiązujący w czasie epidemii koronawirusa zakaz eksmisji uderzy w właścicieli lokali i wierzycieli, nie będą mogli liczyć nawet na odszkodowania. W najgorszej sytuacji będą jednak ofiary przemocy domowej i znęcania się. Konieczne jest pilne uregulowanie ich sytuacji.

Zawieszenie eksmisji jest na razie bezterminowe, a jeżeli nie ma określonego czasu jego zakończenia, żaden komornik nie zdecyduje się na wyznaczenie terminu na przykład na maj czy czerwiec, bo nie wiadomo, kiedy sytuacja się unormuje.

Zakaz dotyczy wszystkich eksmisji, jednak zdaniem ekspertów należy zastanowić się nad regulacjami dotyczącymi poszczególnych jej rodzajów. Beata Rusin, komornik sądowy dla Warszawy Żoliborza zwraca uwagę, że natychmiast należałoby uregulować kwestię eksmisji w przypadkach przemocy domowej i znęcania się. – Nie wyobrażam sobie, żeby zakaz eksmisji uderzył w osoby, które mieszkają wspólnie z dopuszczającymi się przemocy, a osoba znęcająca się mieszkała ze swoją ofiarą – stwierdza. Jak dodaje, te kwestie powinny zostać w trybie pilnym uregulowane. Jej zdaniem w najbliższym czasie powinna paść propozycja rozwiązania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, w co nie wątpi.

Komornicy sądowi wstrzymali eksmisje, nie wyznaczają kolejnych terminów już od ogłoszenia stanu epidemii. Nie wiadomo, jak długo potrwa stan zawieszenia, już jednak widać, że zakaz, który dotyczy wszystkich eksmisji, powoduje wiele pytań i problemów. Jak chociażby ten, dotyczący przemocy domowej

źródło: prawo.pl

26 marca 2020