Niepełnosprawność

Wigierski Park Narodowy. Budują trasę dostosowaną do potrzeb niepełnosprawnych

Specjalną trasę dla osób z niepełnosprawnościami przygotowują w Krzywem pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego. Nowa trasa przebiegać będzie od budynku dyrekcji parku przez fragmenty ścieżek edukacyjnych ,,Las” i ,,Suchary”.

Pracownicy parku modernizują kładki wiodące przez las podmokły. Po zakończeniu prac będą one dostosowane do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi.

Na trasie powstaną też punkty informacyjne z mapą tyflograficzną, oraz tablicami ze znakami do komunikacji alternatywnej. Umożliwią one prowadzenie zajęć edukacyjnych dla osób mających trudności w werbalnej komunikacji.

W pobliżu jeziora Suchar II powstanie też miejsce przeznaczone do odpoczynku wraz z wyrównaniem i utwardzeniem dojścia od głównej drogi.

Inwestycja finansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Źródło: oprac. za radio5.com.pl, Zdjęcie – fot. Wigierski Park Narodowy.

22 listopada 2022