Seniorzy

Złoty Stok. Wyciągnąć seniora z domu

Wycieczki, zajęcia sportowe, rehabilitacyjne, artystyczne, integracyjne, spotkania, wykłady, prelekcje i zabawy taneczne – to tylko niektóre aktywności proponowane przez grupy senioralne w Złotym Stoku. Mimo tak bogatej oferty, tylko kilka procent seniorów z gminy Złoty Stok jest aktywnych społecznie.  Jak zachęcić innych do wyjścia z domu i czerpania ze swojego wieku, tego co najlepsze? Jak pokonać ograniczające ich bariery, skazujące ich na samotność i wykluczenie? 

O tym debatowali uczestnicy I Złotostockiego Kongresu Seniorów – Aktywny Senior „Złoty Aster 2022”, który miał miejsce w poniedziałek 21 listopada.

Trzy organizacje ze Złotego Stoku, skupiające seniorów i o nich dbające, a więc Złotostocki Uniwersytet III Wieku, Złotostocki Klub Seniora oraz Gminna Rada do Spraw Seniorów przy wydatnej pomocy Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku zorganizowały I Złotostocki Kongres Seniorów „Złoty Aster 2022”.

Głównym celem kongresu było wypracowanie działań i rozwiązań służących zwiększeniu aktywności społecznej seniorów w lokalnym środowisku oraz wypracowanie narzędzi pozwalających ten cel uzyskać. Zaproszeni goście mówili, jakie  działania w ich środowiskach podejmowane są na rzecz seniorów, jak ich aktywizują i jak  nimi współpracują. Z kolei zgromadzone organizacje dzieliły się swoimi dobrymi praktykami i pomysłami na zmobilizowanie seniorów do działania.

– W czasach, gdy seniorów jest tak wielu, zastanawiamy się co zrobić, by ich aktywność była większa, aby chcieli wyjść z domu, spotkać się  innymi? Co możemy zrobić, my aktywni, by inni również stali się aktywni społecznie? Aby wykorzystać potencjał seniorów i ich doświadczenie? Przecież dojrzały wiek nie jest przeszkodą w byciu szczęśliwym i spełnionym. Dzisiaj w Polsce więcej niż 60 lat ma 9 milionów osób. Według prognoz do 2050 roku będzie ich 13,7 miliona, a osoby starsze będą stanowić 40 proc. ogółu ludności w Polsce. To, że żyjemy dłużej, dużej cieszymy się sprawnością, zdrowiem, to oczywiście powód do radości. Taka sytuacja stawia jednak przed nami, przed rządzącymi i całym społeczeństwem, wiele wyzwań. W interesie nas wszystkich jest to, żeby osoby starsze, samotne, z mniejszych miejscowości nie czuły się zapomniane i dyskryminowane. Mądrość i doświadczenie życiowe, jakimi dysponują to wartości absolutnie nie do przecenienia – mówiła Lucyna Kowalska z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Złotym Stoku. 

O współpracy z organizacjami senioralnymi na przykładzie Złotego Stoku mówiła burmistrz Złotego Stoku.

– Wiek senioralny wiąże się z pewnymi ograniczeniami, które pojawiają się na kilku płaszczyznach życia rodzinnego, społecznego i zawodowego.  W tym wieku dostojnym, jak ja go nazywam, czynności poznawcze znacznie się ograniczają, trudniej jest podjąć decyzję dotyczącą ważnych spraw życia codziennego, jak również tego, co dzieje się w rodzinie. Często seniorzy pozostają sami, bo dzieci wyjechały, a wnuczęta są daleko.  Nie są aktywni zawodowo, gdyż przeszli na emeryturę. Do tego dochodzą ograniczenia natury emocjonalnej: lęki, obawy oraz ograniczenia związane ze zdrowiem. Nawet jeśli cały organizm w miarę funkcjonuje, to pojawiają się zaniki pamięci, drżenie rąk, szybsze kołatanie serca. Ale na szczęście działania seniorów w gminie Złoty Stok pokazują, że ten wiek dostojny, może mimo tych ograniczeń być wiekiem pięknym, w którym można się dzielić swoim doświadczeniem zawodowym, życiowym, można się dzielić swoimi pasjami i spędzać czas z osobami, które mają te same lub zbliżone problemy. A dzięki temu seniorzy nie czują się izolowani i samotni.

Burmistrz Złotego Stoku dodawała, że nadal niewielka grupa ogółu seniorów korzysta z bardzo bogatej oferty i propozycji grup senioralnych. Ma to oczywiście różne, bardzo indywidualne powody, ale jednym z ograniczeń aktywności seniorów na terenie gminy Złoty Stok  na pewno ograniczenie komunikacyjne.

Jak w każdym aspekcie także i w działalności grup senioralnych ważne są pieniądze pozwalające im funkcjonować i organizować różnorodne zajęcia. Gmina Złoty Stok pomaga zarówno Klubowi Seniora, jak i Uniwersytetowi Trzeciego Wieku dotując ich działalność, ale także pomagając pozyskiwać środki zewnętrze – przy wyszukiwaniu dedykowanych im projektów i konkursów, poprzez pomoc w pisaniu i rozliczaniu wniosków.

Źródło: oprac. za doba.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

22 listopada 2022