Bezdomność

Warmia i Mazury. Bezdomni nie zostaną bez opieki

24 schroniska, noclegownie i ogrzewalnie a w nich ponad 700 miejsc. Gminy z Warmii i Mazur są gotowe do pomocy osobom bezdomnym, które znalazły się w kryzysowej sytuacji.

Joanna Kastrau z Wydziału Polityki Społecznej urzędu wojewódzkiego w Olsztynie, który prowadzi rejestr i kontroluje takie miejsca mówi, że osoby, które znajdą się w trudnej sytuacji nie zostaną zostawione bez opieki.

Ostatnie badania wskazywały około 1100 osób bezdomnych w województwie warmińsko-mazurskim. Wydaje się, że mamy miejsca dla tylu osób. Z jednej strony są to stałe miejsca jak np. schroniska. Gminy deklarują też ile takich dodatkowych miejsc posiadają.

Oprócz gmin, na których spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia schronienia osobom bezdomnym podobne działania podejmują organizacje pozarządowe. W tym roku – w konkursie – wyłoniono 15 stowarzyszeń i fundacji, które na działania związane z bezdomnością dostały pół miliona złotych dofinansowania.

Źródło: oprac. za radioolsztyn.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

15 listopada 2022