Wykluczenie cyfrowe

Walka z wykluczeniem cyfrowym osób starszych

Choć wielu starszym osobom nowoczesne technologie bardzo ułatwiają codzienne życie, dla innych takie pojęcia jak sztuczna inteligencja, aplikacje na smartfony czy zakupy w sieci brzmią jak czarna magia. Na szczęście na naukę nigdy nie jest za późno.

Pierwotne wykluczenie cyfrowe, czyli brak korzystania z internetu ze względu na brak potrzeby, umiejętności, sprzętu, łącza lub środków finansowych, dotyczyło w 2020 roku aż 3,8 mln osób w Polsce. 96 proc. z nich to osoby w wieku 45-74 lat. Według Ministerstwa Cyfryzacji, ponad 52 proc. gospodarstw domowych, które nie miały dostępu do internetu, wskazywało brak odpowiednich umiejętności domowników jako przyczynę niekorzystania z sieci.

Osoby wykluczone często nie miały motywacji, aby zdobyć te umiejętności, ponieważ brakowało im świadomości, jak wiele potrzeb mogą zaspokoić za pośrednictwem internetu i do czego może im się on przydać. Wydaje się zatem, że ważne jest promowanie edukacji cyfrowej dla osób starszych, aby pomóc im w zdobyciu umiejętności potrzebnych do korzystania z nowoczesnych technologii.

Zdobywanie umiejętności cyfrowych może przynieść wiele korzyści, takich jak łatwiejszy dostęp do informacji, kontakt z rodziną i przyjaciółmi, możliwość zamawiania produktów i usług online oraz łatwiejsze załatwianie codziennych spraw. Organizacje społeczne i instytucje publiczne mogą odegrać istotną rolę w pomocy osobom starszym w zdobywaniu tych umiejętności. Szkolenia i warsztaty, które skupiają się na konkretnych narzędziach i aplikacjach, mogą być bardzo pomocne w przełamywaniu barier cyfrowych.

Dzięki większej świadomości i dostępowi do odpowiednich zasobów edukacyjnych, osoby starsze mogą dostrzec korzyści z korzystania z nowoczesnych technologii i uniknąć wykluczenia cyfrowego. To ważne, aby wspierać ich w nauce i uczyć ich, jak w pełni wykorzystać potencjał internetu. Takie działania przyczynią się do większej integracji cyfrowej osób starszych i pozwolą im korzystać z dobrodziejstw, które niesie ze sobą świat online.

Źródło: kosmiczne.info. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

10 września 2023