Bezrobotność, News

Unia Europejska. Ponownie spadła stopa bezrobocia – Polska wśród liderów

W przedostatnim miesiącu 2021 r. stopa bezrobocia w Unii Europejskiej ponownie spadła. Polska utrzymała miejsce na unijnym podium w tej kategorii.

W listopadzie stopa bezrobocia w UE zmalała do 6,5 proc. z 6,7 proc. w październiku – podał Eurostat. To najniższy poziom od marca 2020 r.

Po raz pierwszy od kwietnia 2020 r. liczba bezrobotnych spadła poniżej 14 mln. W listopadzie 2020 r. było to 16,4 mln. Do przedpandemicznego dołka zostało do odrobienia nieco ponad pół miliona.

Kraje Unii Europejskiej znacząco różnią się wielkością bezrobocia. Najniższą stopę odnotowano w Czechach (2,2 proc.), natomiast najwyższą w Hiszpanii (14,1 proc.). Polska zajęła trzecie miejsce w rankingu z wynikiem 3 proc. – takim samym jak w październiku i wrześniu.

W 15 państwach w listopadzie bezrobocie spadło, a tylko w czterech – Bułgarii, Finlandii, Łotwie i Grecji – wzrosło.

Liczba bezrobotnych w Polsce spadła o 3 tys., do 512 tys. – szacuje Eurostat. To najlepszy wynik od marca 2020 r., gdy bezrobotnych nad Wisłą było niespełna pół miliona.

Za bezrobotnego wg metody stosowanej przez Eurostat uważa się osobę, która:

  • ma od 15 do 74 lat (dla obu płci),
  • w okresie badanego tygodnia nie pracowała (wystarczy 1 godzina, nawet nieodpłatnie w formie pomocy rodzinie),
  • aktywnie poszukiwała pracy w ciągu ostatnich czterech tygodni,
  • jest gotowa podjąć pracę w ciągu następnych dwóch tygodni,
  • nie szukała pracy, ponieważ miały ją załatwioną i czekała na jej rozpoczęcie nie dłużej niż 3 miesiące.

Dane Eurostatu o stopie bezrobocia są więc oparte o inne założenia od danych GUS-u o stopie bezrobocia rejestrowanego.

Źródło: oprac. za bankier.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

10 stycznia 2022