Niepełnosprawność

Jaszczów. Pralnia “oknem na świat” dla niepełnosprawnych

Czy praca w pralni może być spełnieniem marzeń? Dla wielu osób z niepełnosprawnością, przez wiele lat zamkniętych w domu, taka praca jest oknem na świat. Mówią o tym zatrudnieni w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Jaszczowie. 10 stycznia uroczyście otwarto pralnię, w której zatrudnienie znajdzie 21 osób z niepełnosprawnością,

– Pracuje tutaj 29 osób, z czego 21 to osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym – mówi dyrektorka Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaszczowie, Elżbieta Brodzik. – Miejsce jest dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Jest sala rehabilitacyjna, z której w czasie pracy mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością. Jest też sala produkcyjno-usługowa, w której będziemy prać. Jesteśmy nowoczesną pralnią, spełniającą wszystkie normy sanitarne, higieniczne i dezynfekcyjne. Dzięki temu możemy prać dla takich zakładów, jak szpitale, domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, hotele i inne podobne miejsca, które potrzebują takich usług.

Pralnia w Jaszczowie to dziewiąty w województwie lubelskim Zakład Aktywności Zawodowej. Strategia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami do roku 2030 zakłada, że na rynek pracy wejdzie 40 procent takich osób. Obecnie pracę ma 28 procent niepełnosprawnych.

Źródło: oprac. za radio.lublin.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

10 stycznia 2022