Imigranci

Rośnie liczba obcokrajowców pracujących w Polsce. Coraz więcej Białorusinów

W ostatnich latach dynamicznie rośnie liczba obcokrajowców zatrudnionych legalnie w Polsce. Pod koniec 2021 r. w ZUS do ubezpieczeń emerytalnego i rentowego zgłoszono niemal 872 tys. obcokrajowców z około 160 państw. Od lat największą grupę stanowią obywatele Ukrainy (635 tys. ubezpieczonych). Systematycznie rośnie także liczba legalnie pracujących w Polsce obywateli Białorusi.  

Z roku na rok ich liczba rośnie. W 2008 r. ZUS notował zaledwie 4184 ubezpieczonych obywateli Białorusi. Wyraźny wzrost widać było w 2016 r., gdy pracodawcy deklarowali opłacanie składek za 14351 obywateli Białorusi. Na koniec 2020 r. liczba Białorusinów przekroczyła 50 tys. Jesienią minionego roku ubezpieczonych z obywatelstwem białoruskim było w ZUS ponad 67,7 tys. Legalnie pracujący obywatele z tego kraju stanowili niemal 7,8 proc. ogółu obcokrajowców zasilających składkami Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

Analiza danych z ZUS wskazuje, że od 2008 r. zanotowano ponad 16-krotny wzrost liczby Białorusinów zgłoszonych do ubezpieczeń. Wśród nich dominowali mężczyźni, których było pod koniec 2020 r. 73,9 proc. Pod koniec 2020 r. najliczniejsza grupa obywateli tego państwa mieszkała w woj. mazowieckim (19,8 proc.) i w podlaskim (8,9 proc.).

Źródło: oprac. za money.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

10 stycznia 2022