Przemoc domowa

Uchwała ws. ustanowienia Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Ustanowienie Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024–2030 – to główny cel przyjętej w poniedziałek (30 października) przez rząd uchwały. W programie ujęto m.in. zwiększenie działań profilaktycznych oraz lepszą dostępność i skuteczność ochrony osób, które doświadczają takiej przemocy.

Rząd chce zwiększyć skuteczność pomocy i wsparcia osób zagrożonych oraz doznających przemocy domowej – przekazano w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów.

Chodzi m.in. o zwiększenie działań profilaktycznych oraz lepszą dostępność i skuteczność ochrony osób, które doświadczają takiej przemocy. W programie ujęto także zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów, które realizują zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej, w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług.

Program będzie realizowany w perspektywie 7–letniej, tj. w latach 2024–2030. Postanowienia programu przewidują kontynuację działań, które realizowane były dotychczas w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 oraz kolejne, uchwalane w perspektywach rocznych na lata: 2021, 2022 i 2023.

Do najważniejszych rozwiązań Programu należą m.in.:

  • podniesienie świadomości społecznej związanej z przeciwdziałaniem przemocy domowej;
  • rozwój, wzmocnienie i upowszechnienie działań profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej;
  • podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych bądź doznających przemocy domowej;
  • zwiększenie dostępności do pomocy specjalistycznej dla osób, które doświadczają przemocy domowej;
  • zintensyfikowanie i podniesienie jakości działań w stosunku do osób stosujących przemoc domową oraz podniesienie kwalifikacji i wzrost kompetencji osób, które zajmują się świadczeniem usług dla osób zagrożonych i doznających przemocy domowej.

Jak uzasadniono w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów, rozwiązanie to pozwoli na efektywne planowanie wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej. Chodzi np. o funkcjonowanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla osób, które doznają przemocy domowej, a także kontynuowanie dotychczasowych działań ocenianych w badaniu ewaluacyjnym, jako skuteczne.

Źródło: tvpparlament.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. archiwum.

30 października 2023