Tag:Rada Ministrów

Program dalszej redukcji ubóstwa oraz wykluczenia społecznego
News, Wykluczenie społeczne

Program dalszej redukcji ubóstwa oraz wykluczenia społecznego

Rada Ministrów przyjęła „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja 2021-2027, polityka publiczna z perspektywą do roku 2030”. Dokument określa ramy strategiczne na najbliższe lata dla działań służących dalszemu ograniczaniu ubóstwa, rozwijaniu usług społecznych oraz wspieraniu integracji społecznej. Głównym celem przyjętej polityki publicznej w perspektywie do roku 2030 jest redukcja ubóstwa i wykluczenia społecznego…

Uchwała Rady Ministrów. Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 przyjęta
News, Niepełnosprawność

Uchwała Rady Ministrów. Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 przyjęta

Rada Ministrów 16 bm. przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030, przedłożoną przez ministra rodziny i polityki społecznej. Rząd chce zwiększyć poziom uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym. Realizacja działań zawartych w Strategii umożliwi osobom z niepełnosprawnościami niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach,…

Ochrona ofiar przemocy domowej. Natychmiastowa izolacja sprawcy
News, Przemoc domowa

Ochrona ofiar przemocy domowej. Natychmiastowa izolacja sprawcy

Rada Ministrów przyjęła 3 marca br. projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Nowe przepisy pozwolą natychmiastowo izolować sprawców od osób dotkniętych przemocą. Przyjęte rozwiązania są wzorowane na przepisach stosowanych w innych krajach, np. w Hiszpanii, Austrii czy Czechach. Osoba stosująca przemoc fizyczną, zagrażającą życiu lub…