Tag:Rada Ministrów

Rząd chce wzmocnić ochronę osób doznających przemocy domowej
Przemoc domowa

Rząd chce wzmocnić ochronę osób doznających przemocy domowej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Rząd chce wzmocnić ochronę osób doznających przemocy domowej.  Chodzi o przyznanie im dodatkowych środków ochrony, takich jak zakaz zbliżania się lub kontaktowania sprawcy przemocy z osobą dotkniętą przemocą, gdy nie toczy się postępowanie karne. Najważniejsze…

Środki dla PFRON. Z budżetu popłynie dodatkowe 400 mln zł rocznie
Niepełnosprawność

Środki dla PFRON. Z budżetu popłynie dodatkowe 400 mln zł rocznie

Rada Ministrów na posiedzeniu 19 lipca podjęła decyzję o zwiększeniu środków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dodatkowe środki wyniosą ponad 400 mln zł rocznie – poinformowała w komunikacie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Rada Ministrów rozpatrzyła uchwałę strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z 20 października 2021 roku w sprawie wniosku o zmianę…

Uchwała o usługach społecznych. Mają zostać zdeinstytucjonalizowane
News

Uchwała o usługach społecznych. Mają zostać zdeinstytucjonalizowane

We wtorek, 7 czerwca, Rada Ministrów przyjęła uchwałę dotyczącą  „Strategii rozwoju usług społecznych, polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.)”. Głównym celem dokumentu jest deinstytucjonalizacja, zakładająca przejście od opieki o charakterze instytucjonalnym do opieki świadczonej w środowisku rodzinnym i społeczności lokalnej. – Usługi społeczne mają być koncentrowane na rodzinie i dzieciach, osobach…

Program dalszej redukcji ubóstwa oraz wykluczenia społecznego
News, Wykluczenie społeczne

Program dalszej redukcji ubóstwa oraz wykluczenia społecznego

Rada Ministrów przyjęła „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja 2021-2027, polityka publiczna z perspektywą do roku 2030”. Dokument określa ramy strategiczne na najbliższe lata dla działań służących dalszemu ograniczaniu ubóstwa, rozwijaniu usług społecznych oraz wspieraniu integracji społecznej. Głównym celem przyjętej polityki publicznej w perspektywie do roku 2030 jest redukcja ubóstwa i wykluczenia społecznego…

News, Niepełnosprawność

Uchwała Rady Ministrów. Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 przyjęta

Rada Ministrów 16 bm. przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030, przedłożoną przez ministra rodziny i polityki społecznej. Rząd chce zwiększyć poziom uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym. Realizacja działań zawartych w Strategii umożliwi osobom z niepełnosprawnościami niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach,…

News, Przemoc domowa

Ochrona ofiar przemocy domowej. Natychmiastowa izolacja sprawcy

Rada Ministrów przyjęła 3 marca br. projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Nowe przepisy pozwolą natychmiastowo izolować sprawców od osób dotkniętych przemocą. Przyjęte rozwiązania są wzorowane na przepisach stosowanych w innych krajach, np. w Hiszpanii, Austrii czy Czechach. Osoba stosująca przemoc fizyczną, zagrażającą życiu lub…