News, Seniorzy

Trudno o pracę dla seniora

Rynek pracy obecnie znacznie się ożywił, a stopa bezrobocia zmalała o 0,7 punktu procentowego w stosunku do rekordowych miesięcy w pandemii (styczeń-luty), nadal pozostają jednak województwa, m.in. warmińsko-mazurskie, w których ten problem dotyka wielu osób (ponad 9 proc.). W najtrudniejszej sytuacji pozostają bezrobotni w grupie wiekowej 45-75 lat. Średni okres poszukiwania przez nich pracy wynosi ponad 9 miesięcy. 

Jak wynika z prognoz demograficznych GUS, w Polsce w 2050 r. udział osób w wieku powyżej 65 roku życia wyniesie aż 32,7 proc, co może stanowić duże wyzwanie dla krajowej gospodarki. Niepewność towarzyszącą przyszłym emerytom podkreślają szacunki instytutu GRAPE, wg których udział seniorów, którzy będą pobierać świadczenie w kwocie minimalnej będzie wynosił w przyszłości nawet ok. 70 proc.

Najbliższe prognozy także nie napawają optymizmem. Obecnie ok. 350 tys. Polaków pobiera emeryturę niższą od minimalnej, a za 4 lata, jak podaje ZUS,  będzie ich nawet pół miliona. Nie dziwi więc, że aż 37,7 proc. Polaków zamierza pracować zawodowo po osiągnieciu wieku emerytalnego, a kolejne 32 proc. nie ma jeszcze sprecyzowanego stanowiska w tej sprawie.

Rynek pracy nie oferuje jednak łatwego startu – jak pokazuje Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, przeprowadzone przez GUS w I kwartale 2021 roku, najdłużej pracy poszukują osoby w następujących przedziałach wiekowych 45–54 lata (9,6 miesiąca) oraz 55–74 lata (8,6 miesiąca).

Wielu Polaków w wieku przedemerytalnym lub takich, którzy właśnie go przekroczyli jest zdolnych i chętnych do dalszej pracy. Z drugiej strony napotykają oni często na niewielkie zainteresowanie ze strony pracodawców, którzy obawiają się jak długo będą oni chcieli pozostać aktywni zawodowo, a także czy będą w stanie przystosować się do nowych obowiązków. Warto jednak zauważyć, że dojrzałych pracowników charakteryzują często takie cechy jak silna motywacja, odpowiedzialność i duże doświadczenie życiowe.

Źródło: oprac. za Światem Seniora. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pexels.

3 listopada 2021