Przemoc domowa

Kampania społeczna – Reaguj na przemoc wobec dzieci
Przemoc domowa

Kampania społeczna – Reaguj na przemoc wobec dzieci

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę prowadzi kampanię społeczną Reaguj na przemoc wobec dzieci. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na konieczność reagowania i zgłaszania na Policję przypadków stosowania przemocy wobec dzieci.  Wiele osób nie wie lub zapomina o tym, że w Polsce od 2010 obowiązuje sankcjonowany prawnie zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Każde, nawet jednorazowe zdarzenie,…

Turek. Realizacja projektu „Przemoc zabiera moc”
Przemoc domowa

Turek. Realizacja projektu „Przemoc zabiera moc”

Gmina Miejska Turek po raz kolejny otrzymała wsparcie finansowe na realizację projektu pod nazwą „Przemoc zabiera moc” ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w 2022 roku.  Realizatorem projektu na terenie miasta Turek jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem projektu…

Kielce. Jak zmobilizować szkoły, aby jak najszybciej interweniowały na akty przemocy
Przemoc domowa

Kielce. Jak zmobilizować szkoły, aby jak najszybciej interweniowały na akty przemocy

„Deko prewencji jest warte kilograma interwencji” – pod takim hasłem przewodnim przebiegała 7 listopada konferencja „Agresja, przemoc, prześladowanie dzieci i młodzieży – przyczyny, profilaktyka, pomoc”.  Dyskusja miała dać odpowiedzi na priorytetowe pytania: Jak zmobilizować szkoły, aby jak najszybciej interweniowały na akty przemocy wśród dzieci i młodzieży? Kiedy nie wolno stosować mediacji? Jak przemoc rówieśnicza przekłada…

Światowa kampania 19 dni przeciwko przemocy
Przemoc domowa

Światowa kampania 19 dni przeciwko przemocy

Od 1 do 19 listopada instytucje i organizacje społeczne na całym świecie wspólnie zwracają uwagę na wciąż aktualny problem krzywdzenia dzieci i młodzieży. Inicjatorem akcji jest Women’s World Summit Foundation, którą w Polsce wspiera Fundacja po DRUGIE. Celem kampanii jest uwrażliwienie obywateli na problem przemocy i krzywdzenia dzieci i młodzieży oraz edukacja społeczna na temat…

Gdańsk. Patent na rodzinę bez przemocy
Przemoc domowa

Gdańsk. Patent na rodzinę bez przemocy

Gdańszczanki i gdańszczanie z problemem uzależnienia m.in. od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, wykazujący zachowania agresywne wobec bliskich mogą skorzystać z bezpłatnej terapii. Ta pomoc jest dostępna w ramach projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, pn. Kompleksowe wsparcie dla osób wykazujących zachowania przemocowe mające podłoże alkoholowe lub narkotykowe – „Patent na rodzinę”. Na…

Przemoc – jeśli podejrzewasz – zgłoś!
Przemoc domowa

Przemoc – jeśli podejrzewasz – zgłoś!

Ten brak gotowości może wynikać z różnych przyczyn. Czasami nie chcemy wchodzić w konflikt z rodziną dziecka lub uważamy, że swoją interwencją dodatkowo pogorszymy sytuację dziecka. Martwimy się, że wskutek naszych działań rodzina rozpadnie się, a dziecko trafi do domu dziecka. Pamiętaj! Być może jesteśmy jedynymi, którzy zauważają bądź wiedzą, że dziecko potrzebuje pomocy. Czynna…

Kielce. Dyskusja na temat pomocy rodzinom dotkniętym przemocą domową 
Przemoc domowa

Kielce. Dyskusja na temat pomocy rodzinom dotkniętym przemocą domową 

Dlaczego przemoc domowa jest dużym problemem dla całego społeczeństwa i jak pomóc jej ofiarom? O tym dyskutowali uczestnicy konferencji „Stop przemocy w rodzinie”, organizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. W spotkaniu wzięli udział pracownicy samorządów oraz specjaliści, którzy radzili im, jak pomagać rodzinom, dotkniętym przemocą. Autorkami projektu są psycholog Lidia Świeboda-Toborek i pedagog…

Lubin. Grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy
Przemoc domowa

Lubin. Grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zaprasza na spotkania Grupy wsparcia dla kobiet, które w swoim codziennym życiu doznają bądź doznawały jakiejkolwiek formy przemocy. Przemoc to każde celowe działanie lub brak działania, na przykład zaniedbania, które powodują krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawca przemocy wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawowe…

Głos Watykanu na forum OBWE. Przemoc wobec kobiet to plaga naszych społeczeństw
Przemoc domowa

Głos Watykanu na forum OBWE. Przemoc wobec kobiet to plaga naszych społeczeństw

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt nadal pozostaje plagą naszych społeczeństw. Bez względu na to, czy chodzi o przemoc fizyczną, seksualną czy psychiczną, jest to zjawisko powszechne i nie wolno go ignorować – powiedział przedstawiciel Watykanu na forum międzynarodowej konferencji OBWE w Warszawie. Ks. Janusz Urbańczyk podkreślił, że do zwiększenia poziomu przemocy prowadzą również konflikty, czego…

Jastrzębie-Zdrój. Konkurs dla uczniów na plakat o tematyce przemocy domowej
Przemoc domowa

Jastrzębie-Zdrój. Konkurs dla uczniów na plakat o tematyce przemocy domowej

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ich zadaniem jest przygotowanie plakatu na określony temat. Konkurs organizowany jest przez jastrzębską Straż Miejską i Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej. Jego celem jest propagowanie wśród młodzieży zachowań i postaw uwrażliwiających na wszelkie formy przemocy w rodzinie oraz kreowanie działań…

1 2 3 4 5 39