Przemoc domowa

Mniej Niebieskich kart, ale niekoniecznie mniej przemocy
Przemoc domowa

Mniej Niebieskich kart, ale niekoniecznie mniej przemocy

W ubiegłym roku do gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie trafiło 91,3 tys. Niebieskich kart, wskazujących na możliwość wystąpienia domowej agresji. Było ich więc mniej o 3,5 proc. w porównaniu z 2019 r., kiedy ich liczba sięgała 94,7 tys. Zdaniem ekspertów wpływ na to miała pandemia i wprowadzone w jej trakcie obostrzenia.  Renata…

Zdaniem RPO medycy zbyt rzadko inicjują procedurę „Niebieskiej Karty”
Przemoc domowa

Zdaniem RPO medycy zbyt rzadko inicjują procedurę „Niebieskiej Karty”

Medycy rzadko inicjują procedurę „Niebieskiej Karty” – pisze Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. W 2019 r. medycy wystawili blisko 3,5 tysiąca takich formularzy na ponad 94 tys. wszystkich wystawionych. Rzecznik dostrzega, że w tej materii medycy są słabo przeszkoleni. Lekarze natomiast od lat twierdzą, że mają tak mało czasu na…

Powiat legionowski. Program przeciwdziałania przemocy domowej
Przemoc domowa

Powiat legionowski. Program przeciwdziałania przemocy domowej

Prawo pięści w legionowskich rodzinach przeraża swoją skalą. Remedium na przemoc domową ma być Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Legionowskim w latach 2021-2025. Aby obrać najważniejsze kierunki przeciwdziałania przemocy domowej, rozpoznano skalę tego problemu na terenie powiatu legionowskiego. Posiłkowano się przy tym statystykami policyjnymi oraz danymi z…

Zielona Góra. Dom Samotnej Matki przeniesiony do nowej siedziby
Przemoc domowa

Zielona Góra. Dom Samotnej Matki przeniesiony do nowej siedziby

Dom Samotnej Matki w Zielonej Górze przeniósł się do nowej siedziby. W placówce prowadzonej przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka opiekę znajdą kobiety i dzieci uciekające przed domową przemocą. W nowych pokojach w budynku przy ulicy Wojska Polskiego spokój znajdą matki i ich dzieci często narażone nie tylko na psychiczną, ale też fizyczną przemoc w…

Nie bądźmy obojętni na przemoc
Przemoc domowa

Nie bądźmy obojętni na przemoc

Psychiczna, fizyczna, seksualna, ekonomiczna – przemoc domowa ma różne oblicza, wszystkie tak samo krzywdzące. W Polsce prawie milion kobiet rocznie pada ofiarami agresji, a zdecydowana większość tych przypadków ma miejsce w domowym „zaciszu”. O tym, w jaki sposób Avon od lat pomaga pokrzywdzonym osobom, opowiada Agnieszka Isa, Dyrektor Generalna Avon Cosmetics Polska. Przemoc domowa dotyka…

Kielce. MOPR chce walczyć z przemocą domową
Przemoc domowa

Kielce. MOPR chce walczyć z przemocą domową

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach rozpoczął projekt #DziecisąWażne. Skierowany jest on nie tylko do dzieci, młodzieży i rodziców, ale też przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Grażyna Pisarczyk, kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach informuje, że w przedszkolach, świetlicach środowiskowych i placówkach, w których przebywają mamy z…

Wrocław. W pandemii więcej zawiadomień o przemocy domowej
Przemoc domowa

Wrocław. W pandemii więcej zawiadomień o przemocy domowej

Pandemia ruszyła sumienia. W poprzednim roku wrocławianie zdecydowanie częściej zawiadamiali o przemocy, której byli świadkami – na ulicy, czy za ścianą – wynika z danych wrocławskiego MOPS-u. W 2019 roku zgłoszeń od osób prywatnych dotyczących przemocy było 129, w 2020 – 217, czyli niemal o połowę więcej. W tym roku z prośbą o interwencję od…

NIK: Tylko połowa powiatów podejmuje działania na rzecz osób oraz rodzin w kryzysie
Przemoc domowa

NIK: Tylko połowa powiatów podejmuje działania na rzecz osób oraz rodzin w kryzysie

Natychmiastowa pomoc osobom i rodzinom doświadczającym kryzysu o charakterze interwencyjnym nabrała szczególnego znaczenia w czasie pandemii i wiążącej się z nią większej izolacji społecznej. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała właśnie raport, z którego wynika, że interwencja kryzysowa jest skuteczna – pod warunkiem, że do niej dojdzie. Tymczasem zaledwie 45 proc. powiatów wywiązuje się z ustawowego obowiązku…

Mielec. Pozyskano środki na program przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Przemoc domowa

Mielec. Pozyskano środki na program przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Gmina Miejska Mielec pozyskała środki finansowe w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zorganizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Na działania przewidziane w projekcie pozyskano 49 455 zł. Ogółem wartość projektu to 75 455 zł. Projekt dotyczy poprawy jakości i zwiększenia dostępności do usług świadczonych na…

Proszowice. Wspólnie przeciw przemocy w rodzinie
Przemoc domowa

Proszowice. Wspólnie przeciw przemocy w rodzinie

28 bm. w Proszowicach została zawiązana „koalicja na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Jej sygnatariusze podpisali „deklarację antyprzemocową”, zobowiązując się do przestrzegania zawartych w dokumencie zapisów. Porozumienie dotyczy działań, które mają być prowadzone we wszystkich gminach powiatu proszowickiego. – Od roku zajmuję się sprawami przemocy w rodzinie i nie ma tygodnia, żeby nie zgłosiła do…

1 2 3 4 5 23