Przemoc domowa

Raport WHO. Co trzecia kobieta na świecie doświadcza przemocy fizycznej lub seksualnej
News, Przemoc domowa

Raport WHO. Co trzecia kobieta na świecie doświadcza przemocy fizycznej lub seksualnej

Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że co trzecia kobieta na świecie doświadcza przemocy fizycznej lub seksualnej, najczęściej ze strony partnera lub męża. Pandemia wyraźnie pogorszyła sytuację. Setki milionów kobiet zostało zamkniętych ze swoimi oprawcami w czterech ścianach. Kluczowe fakty: Przemoc wobec kobiet – szczególnie przemoc między partnerami i przemoc seksualna – jest głównym problemem zdrowia publicznego…

Łódź. Powstanie terapeutyczny ogród dla dzieci – ofiar przemocy domowej
Przemoc domowa

Łódź. Powstanie terapeutyczny ogród dla dzieci – ofiar przemocy domowej

Pomoc dla ofiar przemocy domowej w Łodzi. Wkrótce będą mogły skorzystać ze ściany sensorycznej z roślin, huśtawek i karuzeli. Terapeutyczny ogród powstanie przy ulicy Franciszkańskiej na łódzkich Bałutach, ma działać przy Ośrodku Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Jak będzie wyglądała ta szczególna przestrzeń? Specjalnie zaprojektowana zielona przestrzeń przy ul. Franciszkańskiej ma być elementem terapii…

Centrum Praw Kobiet. Rząd pozbawił środków – wsparcie nadeszło z biznesu
Przemoc domowa

Centrum Praw Kobiet. Rząd pozbawił środków – wsparcie nadeszło z biznesu

Centrum Praw Kobiet od ponad 25 lat pomaga ofiarom przemocy w rodzinie, dąży do stworzenia warunków umożliwiających kobietom korzystanie z należnych im praw człowieka, a jego misją jest przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym.  Fundacja Centrum Praw Kobiet do niedawna realizowała swoje cele statutowe przede wszystkim w oparciu…

Sto dni ustawy antyprzemocowej
Przemoc domowa

Sto dni ustawy antyprzemocowej

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 8 marca br. w Ministerstwie Sprawiedliwości, podsumowano 100 dni obowiązywania tzw. ustawy antyprzemocowej.  Nowe przepisy weszły w życie 30 listopada ubiegłego roku. Zgodnie z ustawą policjant może wydać bezwzględny nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy. Dziennikarzy poinformowano, że przez 100 dni obowiązywania ustawy zastosowano zakaz lub nakaz w…

Gdańsk. Uchwalono dwa prorodzinne programy, w tym program przeciwdziałania przemocy domowej
Przemoc domowa

Gdańsk. Uchwalono dwa prorodzinne programy, w tym program przeciwdziałania przemocy domowej

Przeciwdziałanie i zatrzymanie przemocy w rodzinie – to cel przyjętego w lutym przez Radę Miasta Gdańska Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024. Zanim do tego doszło projekt, a także projekt drugiej uchwały dotyczącej Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023, zostały poddane społecznym…

Raport KE. Pandemia sprawiła, że kobiety częściej doświadczają przemocy i szybciej tracą pracę
News, Przemoc domowa

Raport KE. Pandemia sprawiła, że kobiety częściej doświadczają przemocy i szybciej tracą pracę

Komisja Europejska opublikowała raport, z którego wynika, że w czasie pandemii kobiety częściej doświadczają przemocy i szybciej niż mężczyźni tracą pracę. Dodatkowo są bardziej narażone na zakażenie koronawirusem. Tegoroczny raport KE dotyczący równouprawnienia płci w Unii Europejskiej nie pozostawia wątpliwości, że pandemia COVID-19 spotęgowała istniejące nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami – i to niemal na…

List otwarty w sprawie krzywdzenia dzieci
News, Przemoc domowa

List otwarty w sprawie krzywdzenia dzieci

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę domagała się wprowadzenie procedury i obowiązku analizowania przyczyn przypadków śmierci dzieci (ang. Serious Case Review lub Child Death Review). Takie mechanizmy działają w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych czy Australii. „Chcemy, żeby polski rząd badał przypadki maltretowania dzieci, ze szczególną troską i uwagą te ze skutkiem śmiertelnym. Chcemy dowiedzieć się, co konkretnie…

Centrum Praw Kobiet podsumowało rok 2020
News, Przemoc domowa

Centrum Praw Kobiet podsumowało rok 2020

Fundacja Centrum Praw Kobiet jak co roku publikuje podsumowanie, w którym wymienia jakie działania udało jej się podjąć w ciągu minionych 12 miesięcy. Właśnie poznaliśmy bilans działalności CPK za rok 2020.  2020 na długie lata zostanie zapamiętany jako rok wybuchu ogólnoświatowej pandemii koronawirusa, która odcisnęła swoje piętno także na sytuacji kobiet doświadczających przemocy domowej. Będący…

Ruda Śląska. Stop przemocy w rodzinie
Przemoc domowa

Ruda Śląska. Stop przemocy w rodzinie

Każdego roku w Polsce odnotowuje się około 90 tysięcy osób, które doświadczają przemocy domowej. Radni w Rudzie Śląskiej przyjęli program, który ma przyczynić się do przeciwdziałania i zmniejszenia zjawiska przemocy w rodzinie oraz zapobiegać jej skutkom. W 2017 roku prokuratura w Rudzie Śląskiej nadzorowała 282 postępowania w związku z przemocą w rodzinie. W 2018 r….

Słupsk. Otwarto punkt wsparcia dla ofiar przemocy domowej oraz osób w kryzysie
Przemoc domowa

Słupsk. Otwarto punkt wsparcia dla ofiar przemocy domowej oraz osób w kryzysie

Punkt Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie otwarto w Słupsku. Potrzebujący mogą skorzystać z różnych form wsparcia, od psychologicznej i prawnej, po znalezienie lokalu zastępczego. Z pomocy mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Nie chodzi wyłącznie o przypadki przemocy fizycznej lub psychicznej, ale także np. utrata zatrudnienia, śmierć bliskiej osoby,…

1 2 3 4 17