Przemoc domowa

MRiPS apeluje by reagować, gdy jesteśmy świadkami przemocy

Śmierć 8-letniego Kamilka to ogromna tragedia, która nigdy nie powinna się wydarzyć. Aby lepiej chronić ofiary przemocy domowej dokonaliśmy nowelizacji ustawy. Apelujemy, aby reagować w sytuacji, gdy jesteśmy świadkami przemocy – oświadczyło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Do śmierci chłopca odniosło się w poniedziałek (8 maja) Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

W połowie marca prezydent Andrzej Duda podpisał przygotowaną przez MRiPS nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W noweli zastąpiono definicję przemocy w rodzinie definicją przemocy domowej, której zakres pojęciowy został zmodyfikowany i obejmuje on także przemoc ekonomiczną oraz cyberprzemoc.

Regulacja uznaje m.in., że małoletniego należy traktować jako osobę doznającą przemocy domowej również w sytuacji, gdy był on świadkiem takiej przemocy.

Ponadto ustawa modyfikuje procedurę „Niebieskie Karty”. Do wszczęcia oraz realizacji tej procedury będą uprawnione osoby wchodzące w skład grupy diagnostyczno-pomocowej. Ustawa określa także przesłanki umożliwiające zakończenie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wprowadza regulację, zgodnie z którą po zakończeniu tej procedury przez okres 9 miesięcy będą prowadzone przez grupę diagnostyczno-pomocową działania monitorujące polegające m.in. na analizie i ocenie sytuacji osób, w niej uczestniczących.

Ustawa wprowadza też m.in. dodatkowe formy działań podejmowanych wobec osób stosujących przemoc domową – programy psychologiczno-terapeutyczne, których celem ma być powstrzymanie osoby stosującej przemoc domową przed dalszym stosowaniem przemocy oraz rozwijanie umiejętności samokontroli i rozwiązywania problemów bez stosowania przemocy.

Osoba, która uporczywie nie będzie stosować się do obowiązku zgłoszenia się do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych lub programach psychologiczno-terapeutycznych, ukończenia tych programów oraz dostarczenia zaświadczenia o ich ukończeniu może zostać ukarana karą grzywny albo ograniczenia wolności.

Źródło: oprac. za portalsamorzadowy.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

8 maja 2023