Wykluczenie cyfrowe

Suwałki. Rozwój cyfrowy miasta

Żłobek Miejski, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z Suwałk otrzymają w tym tygodniu 105 laptopów i 42 komputery stacjonarne. Jest to możliwe dzięki dotacji w wysokości ponad 1,6 mln zł pozyskanej przez Miasto Suwałki z Unii Europejskiej.

Pieniądze zostały przeznaczone na rozwój cyfrowy Suwałk, w tym na powstanie portalu podatkowego dla mieszkańców i przedsiębiorców.

Miesiąc temu nowe komputery trafiły do: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Środowiskowego Domu Samopomocy i Zarządu Dróg i Zieleni.

Projekt obejmuje również szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych.  Pozyskane pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Źródło: oprac. za niebywale suwalki.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

24 listopada 2022