Bezdomność

Rzeszów. Ogłoszono konkurs na streetworkerów

W Rzeszowie poszukiwani są streetworkerzy, czyli osoby, które we współpracy z MOPS będą niosły pomoc bezdomnym i potrzebującym. Magistrat ogłosił konkurs na prowadzenie tego zadania przez organizacje pozarządowe w przyszłym roku.

Zadaniem streetworkerów jest przede wszystkim stały kontakt z osobami bezdomnymi i odwiedzanie miejsc, w których mogą przebywać. Będą rozmawiać z osobami potrzebującymi wsparcia i informować o tym, gdzie dostaną: czyste ubranie, nocleg czy ciepły posiłek. Mają także pomagać w wyjściu z bezdomności.

Streetworkerzy w Rzeszowie współpracują z MOPS, Strażą Miejską i Policją. Pomagają również dotrzeć potrzebującym do pomocy medycznej. Dzięki temu bezdomni mogą skorzystać np. z konsultacji lekarskiej i otrzymać podstawowe środki higieniczne oraz opatrunkowe.

Szczegóły konkursu są dostępne na stronie internetowej rzeszowskiego magistratu i MOPS-u.

Źródło: oprac. za radio.rzeszow.pl. Zdjęcie archiwum.

25 listopada 2022