Przemoc domowa

Słupsk. Punkt konsultacyjny dla SPRAWCÓW przemocy

W Słupsku powstał Punkt Konsultacyjny dla Osób Przejawiających Zachowania Przemocowe. To pierwsze takie miejsce, gdzie specjaliści zajmą się sprawcą przemocy, a nie ofiarą. Dlaczego to takie ważne? Za zachowania przemocowe odpowiedzialna jest osoba je stosująca. Dlatego to ona powinna pracować nad zmianą swojego zachowania, aby przemoc zatrzymać.

Punkt Konsultacyjny dla Osób Przejawiających Zachowania Przemocowe działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, ale jego siedziba znajduje się w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6. Specjaliści zajmą się tam pracą z osobą stosującą przemoc.

– Za zachowania przemocowe odpowiedzialna jest osoba je stosująca. Dlatego to ona powinna pracować nad zmianą swojego zachowania, aby przemoc zatrzymać – mówi Iwona Deluga, pedagog, trener programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy DULUTH, jednocześnie pracownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku i przewodnicząca Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.- Warto podkreślić, że osoby, z którymi pracujemy mają często małą świadomość problemu, wypierają go, nie nazywają swoich zachowań przemocowymi. My zajmujemy się tym, aby tę świadomość zwiększać i motywować do pracy nad zmianą zachowań przemocowych na konstruktywne formy porozumienia – bez przemocy. Skuteczne zatrzymanie przemocy w rodzinie wymaga podejścia holistycznego, czyli pracy ze wszystkimi jej członkami. Konieczne jest więc zapewnienie oferty pomocy nie tylko osobom doznającym przemocy, ale również osobom ją stosującym. Jesteśmy jedynym miejscem w Słupsku, które taką pomoc świadczy – mówi Iwona Deluga.

Pomoc świadczona jest bezpłatnie.

– Powstanie Punktu Konsultacyjnego jest uzupełnieniem oferty pomocy rodzinom, w których występuje przemoc. Jest to miejsce pierwszego kontaktu dla osób stosujących przemoc w rodzinie, mających trudności w kontrolowaniu emocji, a także miejscem rekrutacji do programu korekcyjno-edukacyjnego. Punkt oferuje działania nakierowane na konsultacje w zakresie funkcjonowania w rodzinie z problemem przemocy, poradnictwo, edukację oraz konsultacje dla osób przejawiających zachowania przemocowe. W Punkcie prowadzone są rozmowy motywujące do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym. Głównym założeniem działania jest pomoc osobom stosującym przemoc w zatrzymaniu przemocy – wyjaśnia Jakub Wasz, psycholog z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, trener programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy

Źródło: DULUTH. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

20 stycznia 2022