Seniorzy

Lublin. Nowy projekt miejski “Kompleksowa opieka domowa”

Będą dodatkowe pieniądze od miasta i szansa na lepszą opiekę dla seniorów i niepełnosprawnych w Lublinie. Na wsparcie dla rodzin trafi dodatkowe 10 milionów złotych.

Nowa oferta wsparcia będzie obejmowała:

  • usługi domowej opieki wspierającej, czyli pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego i zaspokajaniu podstawowych potrzeb,
  • wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych poprzez usługi domowej opieki wytchnieniowej w formule dziennej i nocnej,
  • usługi wspomagające – obejmujące usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pomoc w drobnych naprawach, a także transport.

Samodzielne funkcjonowanie w dotychczasowym otoczeniu, bez konieczności korzystania z oferty placówek całodobowych, ułatwić mają nowe, bezpłatne usługi społeczne. Na ich realizację miasto uzyskało blisko 6 mln zł dofinansowania ze środków europejskich. Rozpoczęcie realizacji nowej oferty „Kompleksowej opieki domowej” planowane jest na przełomie stycznia i lutego. Obecnie prowadzona jest rekrutacja uczestników projektu.

Monika Lipińska, zastępca prezydenta Lublina ds. społecznych:

– W trosce o najstarszych mieszkańców Lublina, systematycznie wprowadzamy nowe formy wsparcia i rodzaje świadczeń. Przykładem tego jest działający już od kilku lat lubelski program teleopieki, czy uruchomione w ubiegłym roku miejskie ośrodki rehabilitacyjno-terapeutyczne, łączące pobyt dzienny i pobyt całodobowy, a równocześnie stwarzające warunki do nowoczesnej rehabilitacji. Rozwijanie zakresu wsparcia, poprzez wprowadzanie do oferty pomocowej innowacyjnych działań, jest dla nas wyzwaniem, któremu już od dłuższego czasu staramy się sprostać, poszukując nowych źródeł finansowania. Pod koniec ubiegłego roku pozyskaliśmy ponad 5 mln zł ze środków unijnych na nowy projekt miejski „Kompleksowej opieki domowej”.

Źródło: oprac. za eska.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

20 stycznia 2022