Niepełnosprawność

Opole. Kilkanaście komputerów od NBP dla osób niepełnosprawnych

Narodowy Bank Polski przekazał komputery na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Trafił on do Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu oraz Zakładów Aktywności Zawodowej w Kluczborku i Nysie.

– To jest sprzęt najwyższej jakości – zapewnia prof. Paweł Frącz, dyrektor opolskiego oddziału NBP. – To nie jest jakiś złom komputerowy, tylko w pełni sprawny, relatywnie nowy, bo maksymalnie trzyletni sprzęt, który jest wymieniany cyklicznie w NBP przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. On jest w pełni sprawny technicznie i posiada najwyższe parametry. Wierzymy, że jeszcze przez długie lata będzie służyły tym organizacjom. Przekazujemy kilkanaście komputerów, jak również trochę sprzętu biurowego.

– Dla nas to możliwość wymiany starego już sprzętu, który u nas funkcjonuje już od kilkunastu lat. Nowy zostanie przeznaczony do pracowni uzawadawiania lub pracowni, w której pracują osoby z niepełnosprawnością w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Ten sprzęt będzie wykorzystywany zarówno do terapii, ale też do pracy, którą wykonują takie osoby bądź do nauki tej pracy – mówi Małgorzata Jagieluk, prezes Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.

Sprzęt będzie również wykorzystywany do ułatwiania osobom z niepełnosprawnościami kontaktu ze światem i innymi ludźmi, zdobywania umiejętności korzystania z zasobów świata wirtualnego oraz budowania pewności siebie.

Źródło: oprac. za doxa.fm. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

25 listopada 2022