News, Przemoc domowa

Przemoc psychiczna – jak się bronić?

Ofiarę przemocy nie zawsze można rozpoznać po śladach pobicia, siniakach i zadrapaniach. Choć przemoc zwykle kojarzy się z użyciem siły fizycznej, należy pamiętać, że nadużycia psychiczne również są bardzo bolesne i potrafią pozostawić w człowieku głębokie rany.

Przemoc psychiczna w rodzinie często występuje w towarzystwie znęcania się fizycznego i seksualnego. Jej ofiara często nie zdaje sobie sprawy ze swojego położenia, tłumaczy oprawcę oraz jego czyny. Dlatego właśnie ogromnie ważna jest świadomość istnienia takiego zjawiska i związanych z nim niebezpieczeństw.

Co to jest przemoc psychiczna?

Przemoc emocjonalna jest działaniem jednej osoby względem drugiej w sposób, który uwłacza jej godności, naraża ją na lęk, obniża jej poczucie własnej wartości, manipuluje jej uczuciami. Po latach spędzonych w takiej relacji, stan zdrowia psychicznego ofiary może być naznaczony traumą, nosić znamiona depresji, nerwicy lub zespołu stresu pourazowego.

Najczęściej spotykaną odmiany przemocy psychicznej jest ta występująca w relacjach rodzinnych, między małżonkami bądź rodzicem a dzieckiem. Zdarza się jednak mieć miejsce również w pracy lub na gruncie przyjacielskim.

Czym objawia się znęcanie psychiczne?

Osoba maltretowana psychicznie zwykle czuje się bezwartościowa, gorsza od innych, niegodna szacunku, pełna wad, samotna. Oprawca często używa agresji słownej, zwrotów pogardliwych, obraźliwych, poniżających. Stosuje szantaż, manipulacje, groźby, a często uzależnia drugą osobę od siebie, odbiera jej dostęp do pieniędzy, sprawdza telefon, maile, pocztę, dokonuje selekcji znajomych, zakazując niektórych kontaktów. Może być mężczyzną, lecz równie dobrze drobną kobietą, która pozornie nie byłaby w stanie skrzywdzić swojego potężnego partnera.

Ofiara powoli zamyka się w sobie, izoluje się od otoczenia, przyjaciół. Odczuwa wstyd oraz strach przed kontaktami z innymi, szczególnie tymi, którzy zaczynają dostrzegać jej problem. Innymi objawami ofiary przemocy psychicznej są również: trudności z zasypianiem, lękliwość, zmienne nastroje, koszmary nocne, apatia, nerwobóle, agresywne zachowania w stosunku do zwierząt lub innych członków rodziny, objawy zespołu stresu pourazowego.

Jak radzić sobie z przemocą psychiczną?

Ofiara przemocy psychicznej przeważnie nie uświadamia jej sobie od razu. Problem narasta stopniowo. Agresor zwykle na początku jest bardzo romantyczny, oddany i kochający, a z czasem jego nienaganne zachowanie zakłócają pewne epizody. Ofiara, mając w pamięci dobre chwile, odpycha od siebie myśl, że mogłyby się one stać codziennością. Oprawca często tłumaczy je troską, zazdrością i dobrymi intencjami.

Najlepszym rozwiązaniem jest zakończenie relacji z toksyczną osobą, otoczenie się ludźmi, którzy będą nieść wsparcie. Zdecydowanie nie warto trzymać problemu w tajemnicy, lecz porozmawiać z kimś na jego temat.

Istotną kwestią jest zrzucenie z siebie poczucia winy i odpowiedzialności oraz skupienie się na sobie, swoim poczuciu szczęścia, wolności. Osoba, która przez lata tkwiła w związku z przemocowcem, musi na nowo zrozumieć, że jest wartościowa, silna, że znów może być niezależna.

Więcej informacji o przemocy psychicznej i sposobach radzenia sobie z nią znajdziesz na stronie https://www.spokojwglowie.pl/przemoc-psychiczna/.

Źródło: oprac. za radiolodz.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

13 stycznia 2022