Przemoc domowa

Lublin. Ośrodkiem wsparcia dla ofiar przemocy teraz zarządza Caritas

Działający w Lublinie Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie mieści się przy ulicy Chmielewskiego 9 – i można zapukać do jego drzwi o każdej porze dnia i nocy. Oferuje bezpłatne schronienie i opiekę wykwalifikowanej kadry (między innymi pielęgniarek czy terapeutów). Można tu dostać kompleksową pomoc – medyczną, psychologiczną, ale też socjalną, pedagogiczną a nawet prawną.

Pobyt w tym miejscu to szansa, żeby realnie zmienić swoją sytuację życiową – można tu dostać nie tylko doraźne wsparcie (nocleg i ciepły posiłek), ale też cenne rady, które pomogą uporządkować życie na nowo. Pobyt w samym Ośrodku może potrwać maksymalnie 3 miesiące.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie od 1 stycznia jest zarządzany bezpośrednio przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej – już bez pośrednictwa Funduszu Ochrony Życia. Zdecydowano się na taką zmianę, ponieważ Caritas ma większą rozpoznawalność – i możliwe, że w ten sposób łatwiej będzie dotrzeć do osób, które pilnie potrzebują pomocy.

Źródło: oprac. za tonaszregion.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

13 stycznia 2022