Policja przygotowuje się do stosowania ustawy antyprzemocowej
News, Przemoc domowa

Policja przygotowuje się do stosowania ustawy antyprzemocowej

Ministerstwo Sprawiedliwości, we współpracy z Policją i Żandarmerią Wojskową, uruchomi szkolenia dla funkcjonariuszy dotyczące realizowania zadań wynikających z ustawy antyprzemocowej. Szkolenia zostaną przeprowadzone przez ministerialnych  wykładowcówi.

Wykłady on-line będą składać się z dwóch części. W części teoretycznej zostaną omówione zagadnienia z prawa cywilnego, karnego oraz z ustawy antyprzemocowej. Druga część (Q&A) będzie zawierać odpowiedzi na pytania zadawane przez funkcjonariuszy biorących udział w szkoleniu.

Oprócz tego powstanie podręcznik złożony ze zwięzłego komentarza do ustawy antyprzemocowej, odpowiedzi na pytania zadane przez funkcjonariuszy oraz analizy orzecznictwa w sprawach dotyczących przemocy domowej.

Z udziałem psychologów i psychoterapeutów przygotowane zostaną specjalne wytyczne dla telefonicznej Linii Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, która 24 godziny na dobę, przed siedem dni w tygodniu, działa w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Monitorowane będzie działanie ustawy, m.in. poprzez analizę danych statystycznych, dotyczących przypadków przemocy domowej, zbieranych z sądów, prokuratur, czy policji.

***

Dzięki rozwiązaniom wynikającym z ustawy antyprzemocowej, pomoc dotrze do potrzebujących natychmiast, a nie po kilku tygodniach lub miesiącach, jak miało to miejsce dotychczas w sprawach cywilnych na drodze sądowej. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w których ofiary przemocy są zmuszone do życia pod jednym dachem z prześladowcą lub muszą szukać schronienia poza własnym domem.

Winny stosowania przemocy dostanie natychmiastowy nakaz opuszczenia mieszkania, który będzie obowiązywać przez 14 dni, a na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd może przedłużyć ten okres. Uprawnienia do wydawania takiego nakazu zostały przyznane Policji i Żandarmerii Wojskowej.

Nakaz opuszczenia mieszkania będzie egzekwowany, łącznie z możliwością użycia środków przymusu, bez względu na ewentualne twierdzenie sprawcy, że nie ma dokąd się wyprowadzić. Funkcjonariusz wskaże mu placówki zapewniające miejsca noclegowe, a także takie, gdzie np. można rozpocząć leczenie od uzależnień będących przyczyną przemocy domowej. Wobec sprawcy przemocy będzie można również wydać zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Policja będzie zobowiązana do regularnego sprawdzania, czy sprawca przemocy stosuje się do sankcji. Jeśli złamie nakaz lub zakaz, policja będzie mogła zastosować środki przymusu, by wyegzekwować nałożone zobowiązanie. Poza tym sprawca przemocy narazi się na zastosowanie aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Nowe przepisy wzorowane są na rozwiązaniach stosowanych z powodzeniem w innych krajach. W Austrii policyjny nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy obowiązuje już ponad 20 lat. Podobne rozwiązanie wprowadzono również w Czechach.

źródło: komunikat MS

23 maja 2020