Niepełnosprawność

Płock. Nowy ZAZ szansą na aktywizację zawodową niepełnosprawnych

Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku został utworzony na mocy Uchwały Rady Miasta Płocka, podjętej 26 sierpnia 2021 roku w celu przygotowania osób z niepełnosprawnością do niezależnego oraz – w miarę indywidualnych możliwości – aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie. 

Swoją działalność zaczął 1 października 2021 roku przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku. Podstawowym celem ZAZ jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością, której efektem ma być znalezienie pracy na otwartym rynku dla największej ich liczby.

Zakład zatrudnia 16 osób, w większości absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Płocku (10 pracowników) – z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym – przy pracach ogrodniczych oraz porządkowych na terenie ośrodka. Ponadto zajmują się oni obsługą groty solnej i komory hiperbarycznej. Mogą też pracować na rzecz podmiotów zewnętrznych – firm czy osób prywatnych.

Źródło; oprac, za Radiem ESKA, Zdjęcie – Urząd Miasta Płocka

11 października 2021