News

PFRON. Zatwierdzono program wspierający mobilność osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że 21 września 2022 roku Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła kolejny program z pakietu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” pod nazwą „Mobilność osób z niepełnosprawnością”. 

Program ten wychodzi naprzeciw potrzebom środowiska osób niepełnosprawnych z najcięższymi niepełnosprawnościami.

Przewiduje pomoc finansową na zakup nowego lub używanego samochodu osobowego dostosowanego do indywidualnych potrzeb kierowcy lub pasażera ze znacznym stopniem niepełnosprawności poruszającego się na wózku inwalidzkim. Nabywany pojazd musi umożliwiać zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego.

Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego, które nie są w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu.

Na realizację Programu przeznaczono kwotę 250 mln zł.

Program realizowany będzie w latach 2022-2025.

Pierwsza tura naboru wniosków przewidziana jest od dnia 01.03.2023 r.

W najbliższym czasie Fundusz opracuje i udostępni szczegółowe zasady realizacji Programu. Przed uruchomieniem naboru wniosków udostępniony zostanie również system informatyczny za pomocą którego będzie można w prosty i przyjazny sposób złożyć wniosek.

Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane wyłącznie w formie elektronicznej:

1) przez teletransmisję danych;

2) w Oddziale PFRON przy pomocy pracownika Oddziału.

W celu złożenia wniosku wnioskodawca będzie musiał dysponować kwalifikowanym podpisem lub profilem zaufanym.

Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od ceny zakupu dostosowanego samochodu osobowego. Progi cenowe zakupu dostosowanego samochodu osobowego będą dofinansowywane (poniższe wartości dofinansowania mogą się kumulować) w następującej wysokości:

dla samochodów dostosowanych do ich prowadzenia przez osobę niepełnosprawną:

  • do kwoty 150.000,00 zł – 80 proc. ceny samochodu,
  • nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł – 50 proc. nadwyżki,
  • nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł – 30 proc. nadwyżki,
  • nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł – 0 proc.;

dla samochodów dostosowanych do podróży osoby z niepełnosprawnością jako pasażera:

  • do kwoty 130.000,00 zł – 85 proc. ceny samochodu,
  • nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł – 50 proc. nadwyżki,
  • nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł – 30 proc. nadwyżki,
  • nadwyżka ponad kwotę 230.000,00 zł – 0 proc.

Źródło: PFRON. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

24 września 2022