PFRON. Inwestowanie w infrastrukturę informatyczną
News, Niepełnosprawność

PFRON. Inwestowanie w infrastrukturę informatyczną

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, aby zapewnić odpowiednią infrastrukturę dla System Obsługi Wsparcia finansowego, którego głównym celem jest zwiększenie dostępności pomocy oferowanej osobom niepełnosprawnym za pośrednictwem platformy elektronicznej, zdecydował o zastosowaniu chmury obliczeniowej.

Dzięki Systemowi Obsługi Wsparcia osoby z niepełnosprawnościami zyskały znaczne ułatwienie w procesie wnioskowania, w tym całodobowe wsparcie i bieżącą informację o przebiegu rozpatrywania wniosku, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta innowacyjna aplikacja to krok milowy w procesie cyfryzacji usług dofinansowania oferowanych przez Fundusz, a dystrybuowanych przez samorządy.

Z Systemu Obsługi Wsparcia korzystają już wszystkie powiaty w Polsce (380) oraz ponad 100 tysięcy użytkowników, którzy mają do niego nieodpłatny dostęp 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Na uwagę zasługuje fakt, iż niemal połowa wszystkich wniosków jest składana przez osoby aplikujące o pomoc poza standardowymi godzinami pracy urzędów oraz w weekendy, w czasie dogodnym dla wnioskodawców.

Analiza wykazała, że postawienie na rozwiązania chmurowe pozwolą Funduszowi na znaczne oszczędności w porównaniu z modelem zakupowym. Mowa o zmniejszeniu kosztów aż o 25 proc., co w perspektywie 5 lat pozwoli na zaoszczędzenie ponad 200 tys. złotych.

Zastosowanie w SOW infrastruktury informatycznej dostarczanej w modelu usługowym (cloud computing, IaaS), pozwoliło na dynamiczne zwiększenia lub zmniejszenia mocy obliczeniowej, w zależności od aktualnych potrzeb, co miało duże znaczenie przy wyborze przez PFRON tego rodzaju usługi. Było to także istotne pod kątem zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa informatycznego ze względu na przetwarzanie danych osobowych. W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w postaci przetargu nieograniczonego usługę chmury obliczeniowej dostarcza firma Polcom.

źródło: Interia

1 października 2020