News, Niepełnosprawność

GUS o świadczeniach rodzinnych w 2019 r. Blisko 50 proc. wydanej kwoty trafiło do niepełnosprawnych

Kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych wzrosła o 3 proc. r/r do 10,3 mld zł w 2019 r., a korzystało z nich średnio miesięcznie blisko 1,9 mln beneficjentów, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

W 2019 r. na świadczenia rodzinne, mające na celu finansowe wsparcie rodzin z dziećmi i z osobami niepełnosprawnymi, przeznaczono 10,3 mld zł. Ze świadczeń tych korzystało średnio miesięcznie 1,9 mln beneficjentów, a przeciętnie w miesiącu wypłacano 4,2 mln świadczeń. Wśród wydatków na świadczenia rodzinne dominowały wydatki na pomoc skierowaną do rodzin z dziećmi, czyli zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i świadczenia rodzicielskie – 50,8 proc. ogólnej kwoty wydatków. Natomiast wydatki na pomoc skierowaną dla osób niepełnosprawnych, czyli na świadczenia opiekuńcze, stanowiły 49,2 proc. ogólnej kwoty wydatków – czytamy w komunikacie.

W 2019 r. wypłacono zasiłki rodzinne w kwocie 2,7 mld zł, tj. o 8,7 proc. mniej niż w 2018 r. Zasiłki rodzinne pobierało średnio miesięcznie 1 mln rodzin, tj. o 9,7 proc. mniej niż w 2018 r

W 2019 r. jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „becikowe”, skierowane zostały do rodziców 252,4 tys. dzieci, co stanowiło 67,3 proc. ogólnej liczby urodzonych dzieci, podał Urząd.

W 2019 r. wypłacono 2,8 mln świadczeń z funduszu alimentacyjnego, tj. o 9,9 proc. mniej niż w 2018 r. Świadczenia te wypłacono na łączną kwotę 1 136,1 mln zł, o 8,2 proc. mniejszą niż w roku poprzednim. Średnio miesięcznie wypłacono 233,1 tys. świadczeń, a ich przeciętna kwota wynosiła 406,2 zł.

Wydatki w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” były wyższe w 2019 roku o 37,4 proc. r/r i wyniosły 30,5 mld zł.

źródło: ISBnews

1 października 2020