Niepełnosprawność

Osoby z dysfunkcją wzroku mają prawo do informacji

Informacja ma kluczowe znaczenie dla uczestniczenia we współczesnym świecie. Dla osób niewidomych i słabowidzących informacje w urzędach, sklepach czy Internecie nie zawsze są dostępne. Na ten problem zwraca uwagę Europejska Unia Niewidomych (EBU) w swojej kampanii, której celem jest podniesienie świadomości na temat praw osób niewidomych i słabowidzących. 

Działania służą propagowaniu zapisów zawartych w Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych. temat ten należy poruszać i informować o tym opinię publiczną.

Osoby niewidome i słabowidzące mają prawo do formułowania i wyrażania opinii oraz udostępniania ich w wybranym przez siebie formacie, takim jak alfabet Braille’a, druk wielką czcionką lub format cyfrowy. Podmioty publiczne są zobowiązane do komunikowania się z osobami z dysfunkcją wzroku w wybranym przez nich formacie, terminowo i bez dodatkowych kosztów. Poufność tych informacji musi być chroniona.

Podmioty publiczne i firmy, które produkują oraz rozpowszechniają informacje i produkty dla ogółu społeczeństwa, muszą upewnić się, że osoby niewidome mają do nich dostęp.

Kampania, która ma na celu podniesienie świadomości na temat praw osób niewidomych i słabowidzących, wspierana jest przez Komisję Europejską.

Źródło: oprac. za OX.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pexels.

13 września 2021