Niepełnosprawność

Opoczno. Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych 

24 czerwca br, w Opocznie obchodzono Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele i podopieczni kilkudziesięciu organizacji, które na terenie powiatu pomagają osobom starszym, niesamodzielnym i niepełnosprawnym.

Msza święta odprawiona w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Opocznie otworzyła obchody. Podczas nabożeństwa ks. Damian Drabikowski, dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej, podkreślał, że każdy człowiek ma swoją godność, a wszyscy jesteśmy dziećmi Boga.

Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych zorganizował Powiat Opoczyński. – W ten sposób chcemy zwrócić uwagę społeczeństwa na niepełnosprawność wokół nas – mówiła Maria Barbara Chomicz, wicestarosta opoczyński.

Kolorowy marsz uczestników obchodów wyruszył po nabożeństwie sprzed kościoła Podwyższenia Krzyża do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju”. W przemarszu i samych obchodach wzięli udział przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji, które na terenie powiatu pomagają osobom starszym, niesamodzielnym i niepełnosprawnym.

Powiatowy samorząd wyróżnił specjalnymi certyfikatami Człowiek o Godnym Sercu te osoby, które wspierają środowiska osób niepełnosprawnych.

Dopełnieniem uroczystości był poczęstunek dla uczestników obchodów i wspólna integracja przy muzyce.

źródło: Radio Plus

25 czerwca 2021