Bezdomność

Mazowieckie. 1,5 mln zł na pomoc wykluczonym w ramach programu “Antidotum”

Przeciwdziałać zjawisku bezdomności i pomóc je przezwyciężać – to główne cele działań pod nazwą „Antidotum”, na które zarząd województwa mazowieckiego przyznał 900 tys. zł dofinansowania. Program zakłada m.in. pracę z osobami w kryzysie bezdomności, pomoc psychologiczną i prawną, ale też doradztwo zawodowe. 

Zapadła również decyzja o przekazaniu 600 tys. zł na organizacje, które tworzą systemy pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji żywności na rzecz osób wykluczonych społecznie.

– Przyznawane środki – w sumie 1,5 mln zł – to pomoc kierowana do bardzo konkretnych grup, do osób wykluczonych społecznie, które potrzebują wsparcia w swoich kryzysach. Jak co roku Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej organizuje konkurs na dofinansowanie redystrybucji żywności. Po raz pierwszy mieliśmy też konkurs stworzony z myślą o osobach w kryzysie bezdomności. Wybrany został projekt stawiający na kompleksowe wsparcie – podkreśla członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

Problem bezdomności spotykany jest niemal w każdym kraju, a za jego najczęstsze przyczyny uważa się uzależnienie od alkoholu, bezrobocie oraz ubóstwo. Rozwiązaniem może być połączenie bezpośredniego wsparcia z usługami aktywizującymi.

– Nie można przejść obojętnie wobec problemu osób bezdomnych. Każda z historii jest inna, uwarunkowana nie tylko indywidualną sytuacją danej osoby, ale też lokalnymi czynnikami. Takie osoby potrzebują wsparcia z zewnątrz. Na szczęście nie brakuje organizacji, które zajmują się tematem, mają pewne obserwacje, wypracowane metody. A my możemy przekazać im dotację – uzupełnia Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora MCPS ds. społecznych.

Polski Komitet Pomocy Społecznej (PKPS) ma już wieloletnie doświadczenie w tego typu działaniach. W 2020 r. objął pomocą 2500 osób bezdomnych na Mazowszu, w tym 1260 osób pomocą w formie paczek żywnościowych, 1126 osób pomocą w placówkach stacjonarnych (noclegi, wyżywienie), a 114 osób uczestniczyło w programach aktywizujących.

Zaplanowana pomoc skierowana jest do osób bezdomnych bez względu na gminę ostatniego zameldowania. Warunkiem jest przebywanie na terenie województwa mazowieckiego. Wsparcie skierowane jest do kobiet i mężczyzn, bez względu na wiek. Nie ma też znaczenia stopień niepełnosprawności.

źródło: Tygodnik Płocki

24 czerwca 2021