News

Niepełnosprawność bez barier zawodowych

Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza do wzięcia udziału w drugiej edycji projektu pn. „Mazowsze 2023 – Niepełnosprawność bez barier zawodowych”. 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami praca to podstawa forma rehabilitacji. Nadaje kierunek i celowość w życiu, a także jest sposobem na odzyskanie wiary w siebie. Niestety, osoby z niepełnosprawnościami, jako uczestnicy rynku pracy, w wielu sytuacjach są pozbawione równego dostępu do zatrudnienia. Co więcej, często podczas swojej zawodowej kariery spotykają się z negatywnymi postawami pracodawców oraz pełnosprawnych współpracowników.

Celem niniejszego zadania jest zwiększenie aktywności zawodowej oraz rozwój samodzielnego funkcjonowania społecznego 20 osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu zostanie zorganizowane:

  • Grupowe doradztwo zawodowe – warsztaty aktywizacji zawodowej

Warsztaty obejmować będą naukę, rozwijanie i pogłębianie kluczowych umiejętności psychospołecznych oraz aktywizację zawodową. Podczas zajęć poruszone zostaną takie zagadnienia, jak: diagnoza własnego potencjału, współpraca w zespole czy autoprezentacja. Ważnym elementem warsztatów będzie praca nad „wyuczoną bezradnością”.

  • Indywidualne doradztwo zawodowe – przygotowanie, wdrożenie, monitorowanie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej

Doradca zawodowy pomoże beneficjentom określić ich predyspozycje społeczno-zawodowe, a także cele zawodowe i potencjalną perspektywę rozwoju. Ponadto wspólnie opracują indywidualny plan działania (IPD).

  • Specjalistyczne poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwo ma na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu OzN. Pośrednik pracy pomoże beneficjentom wdrożyć IPD w życie. Wesprze m.in. w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, doradzi, gdzie szukać pracy.

Kto może być uczestnikiem projektu?

Program jest skierowany do osób z niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej, biernych zawodowo, z obszarów wiejskich oraz miejsko-wiejskich z:

  • powiatu pruszkowskiego,
  • powiatu grodziskiego,
  • powiatu warszawskiego zachodniego,
  • powiatu Żyrardowskiego.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest przedłożenie formularza zgłoszeniowego oraz skanu orzeczenia o niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego.

Kontakt w sprawie projektu: Tel: +48 729 835 550 e-mail: j.roszkowska@fen.net.pl

Projekt realizowany od: 25.07.2023 – 15.12.2023

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Województwa Mazowieckiego.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło informacji i zdjęcia: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim.

28 września 2023