Bezrobotność

Najnowsze dane GUS dotyczące bezrobocia

W lipcu 2022 r. bezrobocie jest na tym samym poziomie, co miesiąc wcześniej, co sugeruje, że rynek pracy w Polsce pozostaje silny. Aczkolwiek – jak przestrzegają eksperci – nie wiadomo, jak długo ten poziom się utrzyma. Stopa bezrobocia w lipcu 2022 r. wyniosła 4,9 proc. wobec 4,9 proc. w czerwcu – podał w środę 24 sierpnia GUS.

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w lipcu 810,2 tys. wobec 818,0 tys. osób w czerwcu. Wcześniej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informowało, że według szacunków resortu stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 4,9 proc.

GUS opublikował też dane dotyczące aktywności zawodowej. W II kwartale 2022 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 57,9 proc. ludności w wieku 15–89 lat. W porównaniu z I kwartałem 2022 r., wskaźnik ten zmniejszył się o 0,1 p. proc., natomiast w odniesieniu do II kwartału 2021 r. zwiększył się o 0,3 p. proc.

W II kwartale 2022 r. liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15–89 lat wyniosła 17 mln 224 tys., z tego: 16 mln 770 tys. stanowili pracujący, natomiast 454 tys. – bezrobotni. Populacja biernych zawodowo w tej grupie wieku liczyła 12 mln 508 tys.

Stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wyniosła w Polsce w II kw. 2022 r. 2,6 proc. wobec 3,1 proc. w I kw. – podał Główny Urząd Statystyczny.

Źródło: oprac. za money.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

24 sierpnia 2022