News

Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” przyznane po raz siódmy

Po raz siódmy Andrzej Duda wręczył statuetki Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”. W uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim (15 listopada) wzięła udział także Pierwsza Dama.

– To bardzo ważny dla nas, jako Pary Prezydenckiej, element naszej działalności – pokazywanie, że można, że warto, że w ten sposób budowane jest społeczeństwo obywatelskie. Jak bardzo istotna jest ta rola także dla rozwoju naszego kraju, społeczeństwa i dla nas jako narodu – mówił Andrzej Duda.

Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach, a laureaci wyłaniani są poprzez rekomendacje członków Kapituły Nagrody. Wyróżnienie honoruje szczególnie zaangażowane osoby, organizacje pozarządowe i wartościowe przedsięwzięcia społeczne budujące wspólnotę obywatelską.

LAUREACI:

◊ Człowiek–lider

Agnieszka i Tomasz Polkowscy – Fundacja „Dziecko i Rodzina”, metodycy, trenerzy szkoleniowi, są rodziną zastępczą; stworzyli przy współpracy z władzami samorządowymi warunki dla niemal setki dzieci z Ukrainy, na co dzień zaangażowani w pomoc rodzinom biologicznym usiłującym odzyskać dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.

◊ Instytucja–organizacja

Fundacja Rodzin Górniczych – oferuje pomoc materialną dla rodzin górników, w których rodzic pracujący poniósł śmierć lub został inwalidą górniczym. Fundacja pomaga także w przypadku, gdy rodzina górnika żyje w niedostatku lub jest w trudnej sytuacji materialnej, np. są dzieci z niepełnosprawnością.

◊ Dzieło–przedsięwzięcie, projekt

Grupa PARASOL – zapewnia pomoc obywatelom Ukrainy w ramach współpracy organizacji pozarządowych, władz publicznych, podmiotów gospodarczych, osób prywatnych; jest oddolną, apolityczną i spontaniczną odpowiedzią podkarpackich organizacji pozarządowych i aktywistów na obecną sytuację w Ukrainie. Niesie wszechstronną pomoc poszkodowanym i potrzebującym uchodźcom oraz organizacjom działającym na ich rzecz. Grupę tworzą m.in. Stowarzyszenie EKOSKOP, Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy, Związek Ukraińców w Polsce Oddział Przemyśl, Stowarzyszenie Folkowisko, Fundacja Q i wiele innych podmiotów. Grupa współpracuje z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Konwentem Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.

◊ Nagroda Specjalna im. Piotra Pawłowskiego

Monika Zima–Parjaszewska – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną; ma wielkie zasługi w zakresie likwidacji ubezwłasnowolnienia i wprowadzenia modelu wspieranego podejmowania decyzji. Walczy o pełną podmiotowość osób z każdym rodzajem niepełnosprawności – zgodnie z obowiązującymi w Polsce postanowieniami Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami. Stworzyła program szkolenia self–adwokatów, osób z niepełnosprawnością intelektualną występujących we własnym imieniu.

W uroczystości Parze Prezydenckiej towarzyszyli Kierownictwo Kancelarii Prezydenta RP, doradcy i członkowie Kapituły Nagrody „Dla Dobra Wspólnego”.

***

Ustanowiona przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w 2016 nagroda promuje postawy, działania i projekty obywatelskie na rzecz dobra wspólnego. Pierwsza Gala Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” odbyła się 9 grudnia 2016 roku w Pałacu Prezydenckim.

Źródło: prezydent.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

16 listopada 2022