News

Finał VIII edycji Nagrody „Dla Dobra Wspólnego”

Ustanowiona przez Andrzeja Dudę w 2016 r. Nagroda Prezydenta RP Dla Dobra Wspólnego promuje postawy, działania i projekty obywatelskie na rzecz dobra wspólnego. Ma honorować szczególnie zaangażowane osoby, organizacje pozarządowe i wartościowe przedsięwzięcia społeczne budujące wspólnotę obywatelską.

W środę (15 listopada) prezydent wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser–Dudą wzięli udział w gali finałowej 8. edycji nagrody.

To jest dla nas niezwykle ważne wydarzenie – podkreślił prezydent. Poinformował, że do nagrody przyjęto 95 zgłoszeń. – Chcę zapewnić o jednym, nie było wśród tych 95 zgłoszeń ani jednego, które nie zasługiwało na nagrodę. Kapituła nie miała tutaj łatwego zadania

– powiedział prezydent.

Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach: Człowiek–lider, Organizacja – instytucja, Dzieło – projekt, Nagroda Specjalna im. Piotra Pawłowskiego.

LAUREACI

 • Człowiek–lider
 1. Ivo Łaborewicz
  Historyk, pracownik Archiwum Państwowego, autor wielu publikacji turystyczno–krajoznawczych. Zaangażowany archiwista, społecznik i pasjonat, publicysta i naukowiec, organizator wystaw, konferencji, lokalnych przedsięwzięć, członek wielu stowarzyszeń, edukator.
 2. Paweł Bilski
  fundator i prezes Fundacji „Oczami Brata”

 3. Siostra Anuarita Ewa Tutka
  dyrektor ośrodka rewalidacyjno–wychowawczego w Puławach i Wiceprezes Fundacji Benedyktyński Zakątek w Puławach
 • Instytucja–organizacja
 1. Federacja Polskich Banków Żywności
  Federacja to obecnie to sieć 31 Banków Żywności działających na terenie całej Polski. Zadaniem Federacji jest promocja idei, reprezentowanie ich oraz koordynacja działań na poziomie ogólnopolskim. Ze wsparcia żywnościowego Banków Żywności korzystają rodziny wielodzietne, osoby bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, wychodzące z nałogów i wiele innych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
 2. Grupa Ratownicza „Nadzieja” z Łomży
  założona przez ks. dr. Radosława Kubła, jedna z największych w kraju społecznych jednostek ratowniczych licząca około 250 członków
 3. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka” z Poznania
 • Dzieło–przedsięwzięcie, projekt
 1. Przegląd Teatrów Amatorskich im. Marka Hermanna KURTYNA
  Największy przegląd Teatrów Amatorskich Północnej Polski. Prowadzony przez Stowarzyszenie Katolickie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku. Celem Kurtyny jest: inspiracja twórców – amatorów, aktywizacja i integracja środowisk katolickich, popularyzacja twórczości hołdującej wartościom ewangelicznym i tradycji katolickiej, popularyzacja sztuki teatralnej i rozwijanie wrażliwości na sztukę. Przegląd promuje aktywność artystyczną m.in. młodzieży, osób z niepełnosprawnościami, stanowi także element pracy z osobami wychodzącymi z kryzysu, np. bezdomności albo po stracie.
 2. Chrześcijański Dom „Zatoka Pereł”
  ośrodek dla kobiet uzależnionych z dziećmi prowadzony we Wsi Bukowsko, w województwie podkarpackim przez Katarzynę i Mariusza Szwedów
 3. Fundacja „SOS Życie” z Mielca
  prowadzi działania na rzecz ratowania życia i zdrowia kobiet zagrożonych nowotworami
 • Nagroda Specjalna im. Piotra Pawłowskiego

Barbara Bielińska–Jaroszyk
Dyrektor Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja, łączącego temat niepełnosprawności ze sztuką filmową; wiceprezes Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego, członek Stowarzyszenia Kiwanis International Klub w Koszalinie.

Źródło: Internet. Zdjęcie ilustracyjne – fot. archiwum.

15 listopada 2023