“Na codzienne zakupy”. Program pomocy dla seniorów
Seniorzy

“Na codzienne zakupy”. Program pomocy dla seniorów

Fundacja Biedronki, Caritas Polska i Caritas diecezjalne uruchomiły największy niepubliczny program pomocy dla seniorów „Na codzienne zakupy”. Obejmuje on ok. 10 tys. seniorów w całej Polsce, którzy zmagają się z problemami finansowymi, niepełnosprawnością czy samotnością.

Seniorzy otrzymali kartę na zakupy, która co miesiąc – od kwietnia 2021 roku do stycznia 2022 roku – zasilana jest kwotą 150 zł. To znaczące odciążenie ich miesięcznych budżetów. Według badań Ipsos 84 proc. seniorów deklaruje, że program ma istotny wpływ na poprawę ich sytuacji życiowej. Uczestnicy programu objęci są także opieką 3 tys. wolontariuszy Caritas, co jest ważne zwłaszcza w czasie pandemii. Fundacja Biedronki przeznaczyła 14,5 mln zł na obecną edycję programu.

„Na codzienne zakupy” to program społeczny prowadzony już po raz czwarty – najpierw przez koalicję Biedronki i Caritas (pierwsze dwie edycje), a obecnie Fundację Biedronki i Caritas (edycja 2020 oraz 2021).

Jak to działa?

Uczestnicy zostali zakwalifikowani do programu przez diecezjalne Caritas. To starsze, potrzebujące osoby, które mają niskie miesięczne dochody, są samotne, często niepełnosprawne. Każda z nich otrzymała kartę na zakupy do Biedronki. Karta jest zasilana co miesiąc kwotą 150 zł w okresie od kwietnia 2021 do stycznia 2022 r.

Seniorzy bardzo dobrze oceniają udział w programie. Doceniają to, że sami decydują, co kupują (95 proc. wskazań). 70 proc. uczestników wskazuje, że dzięki takiej formie wsparcia w sklepie nie czują się odbiorcami pomocy, a zwykłymi klientami. 92 proc. seniorów ceni sobie kartę jako bezgotówkową metodę płatności.

„Program >>Na codzienne zakupy<< to wielkie przedsięwzięcie dla Fundacji i Caritas, bo działamy na wielką skalę na terenie całego kraju. Jest to też projekt, który przynosi realne rezultaty. Jakość życia objętych nim seniorów znacząco się poprawia. Z perspektywy osób aktywnych zawodowo kwota 150 zł może nie wydawać się znacząca, jednak dla wielu seniorów to poziom, który pozwala im lepiej się odżywiać lub po prostu wykupić leki czy pozwolić sobie na opał w zimie” – podkreślała Katarzyna Scheer, prezes Fundacji Biedronki.

Blisko 60 proc. uczestników programu „Na codzienne zakupy” dodatkowe środki wydaje na żywność. 2/3 deklaruje, że kupuje więcej nabiału, a 50 proc. może sobie pozwolić na zakup większej ilości mięsa oraz owoców i warzyw. Dzięki zwiększonemu budżetowi 57 proc. seniorów może wykupić leki na receptę, a 31 proc. opłacić rachunki, zapłacić za opał.

Wolontariusze w programie

Ważną częścią programu jest opieka wolontariuszy. Każdy uczestnik programu zostaje przypisany do wolontariusza, który utrzymuje kontakt z seniorem, a jeśli jest taka potrzeba – pomaga mu w zakupach, transporcie do i ze sklepu lub w codziennych czynnościach, takich jak przygotowanie posiłków czy drobne naprawy w domu.

„Dla wielu seniorów ważny jest też czysto społeczny aspekt kontaktu z wolontariuszem. Zwłaszcza dla osób samotnych możliwość spotkania się, rozmowy z drugim człowiekiem, fakt, że ktoś im poświęca uwagę – są wartością dodaną projektu, niezwykle cenną z ich punktu widzenia” – zaznaczyła Małgorzata Jarosz-Jarszewska, koordynator programów pomocy żywnościowej w Caritas Polska.

W tym roku Caritas i Fundacja Biedronki jeszcze bardziej wzmocnią kompetencje wolontariuszy dzięki szkoleniom realizowanym za pośrednictwem liderów wolontariatu. Wolontariusze otrzymali też w pakiecie powitalnym podręcznik do pracy z seniorami.

77 proc. wolontariuszy to kobiety. Największą grupę stanowią osoby w wieku 35–64 lat (80 proc.). 55 proc. wolontariuszy ma kontakt z seniorem raz w tygodniu lub kilka razy w miesiącu. 82 proc. wolontariuszy osiąga wysoką lub bardzo wysoką satysfakcję ze swej roli.

Inne komponenty programu

„Na codzienne zakupy” to również szereg mniejszych inicjatyw, które mają na celu aktywizację seniorów oraz pomoc im w codziennych sprawach. W ubiegłym roku Caritas Polska wyposażyła 20 tys. seniorów w Koperty życia. Akcja została sfinansowana ze środków Fundacji Biedronki. Koperta życia Caritas to zbiór podstawowych informacji medycznych, w tym tych o przyjmowanych lekach. Koperta jest przechowywana w lodówce i w razie sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia służy ratownikom medycznym jako pierwsze źródło wiedzy o zdrowiu seniora.

źródło: Dział Komunikacji Caritas Polska

3 maja 2021