Niepełnosprawność

Milicz. Premier Mateusz Morawiecki na otwarciu Centrum Wsparcia CAPITOL

W piątek 24 września br. w Miliczu (woj. dolnośląskie) premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w uroczystym otwarciu Milickiego Centrum Wsparcia CAPITOL.

Centrum Wsparcia Capitol otworzyło Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych. To miejsce skierowane jest głównie do najmłodszych pacjentów, którzy są tam diagnozowani i uczestniczą w różnego rodzaju terapiach.

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych to prężnie działająca organizacja zatrudniająca ponad 200 osób. Pracuje w niej wielu wykwalifikowanych specjalistów.

Dzięki działalności Stowarzyszenia miasto Milicz stało się bardziej przyjazne osobom z niepełnosprawnościami. Placówka ta wpłynęła na zmianę obrazu osoby niepełnosprawnej w lokalnej społeczności oraz przyczyniła się również do zmian w instytucjach miejskich, które stały się bardziej przyjazne.

Działanie placówki skierowane jest głównie do najmłodszych pacjentów. Nowe miejsce to szansa na diagnozę oraz różnego rodzaju terapie z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu. Powstałe Centrum Capitol znacząco poprawi jakość diagnostyki dzieci z autyzmem.

Milickie Centrum będzie rozszerzeniem działalności Ośrodka Wczesnej Interwencji, do którego uczęszczają dzieci już od trzeciego tygodnia życia. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych organizuje również dla chorych warsztaty zajęciowe i prowadzi dzienny ośrodek rehabilitacyjny.

Otwierając Centrum premier podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie placówki. Zwrócił uwagę na to, że solidarne społeczeństwo to społeczeństwo, które przede wszystkim wyciąga rękę do najsłabszych. Robimy wszystko, żeby wzmocnić wsparcie osób niepełnosprawnych – powiedział

– Pracujecie nad kompleksową, całościową opieką. Wcześniej miałem tutaj okazję być wyedukowanym w zakresie potrzeb wczesnej interwencji i wczesnej diagnozy spektrum autyzmu. To wszystko daje dużo większe szanse na bardziej prawidłowy rozwój – podkreślił premier Morawiecki.

Dodał, że niezwykle ważne jest wzmacnianie wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Przypomniał, że niedawno Rada Ministrów przyjęła rozwiązanie, które zakłada zwiększenie wydatków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o 800 mln zł.

– Te działania powodują, że choć odrobinę możemy pomóc ludziom, którzy tak często są strasznie pokrzywdzeni przez los. (…) Solidarność polega na tym, abyśmy wykazywali się dobrym słowem, gestem czy empatią – dodał premier.

Podziękował wszystkim osobom angażującym się w pomoc osobom z niepełnosprawnościami.

Źródło: oprac. za Radiem Wrocław i TVP3. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pexels.

25 września 2021