Przemoc domowa

Tychy. Wykłady i warsztaty poświęcone przemocy

W czwartek 23 września w tyskiej Mediatece odbył się IX Zjazd Profilaktyczny. Blisko 200 osób uczestniczyło w wykładach i warsztatach poświęconych tematyce przemocy – realnej i tej wirtualnej. Udział w wydarzeniu, organizowanym przez Urząd Miasta Tychy, był bezpłatny.

W spotkaniu wzięło udział blisko 200 osób m.in. z Tychów, Bielska- Białej, Cieszyna, gmin powiatu bieruńsko–lędzińskiego. Prelegentem pierwszego z panelu pt.: „Kat w domu, czyli o molestowaniu moralnym w rodzinie” była prof. Jadwiga Jośko-Ochojska lekarz chorób wewnętrznych, neurofizjolog, specjalista zdrowia publicznego. Kolejny panel dotyczył wypalenia zawodowego. Prelegentem była Elżbieta Lisowska – laureatka konkursu na najlepszą pracę badawczą z psychologii ekonomicznej w 2008 roku, zajmująca się od lat stresem, wypaleniem zawodowym, sposobami radzenia sobie ze stresem i społecznymi skutkami wypalenia.

Katarzyna Kudyba – pedagog i psycholog z trenerskim doświadczeniem zawodowym w obszarze profilaktyki uzależnień, nowych mediów i przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprowadziła wykład, a potem warsztaty o cyberprzemocy. Jej wykłady i warsztaty boleśnie uświadamiają nauczycielom i rodzicom, że często nie mają pojęcia, w jakich wirtualnych światach poruszają się nasze dzieci już od wczesnego dzieciństwa. Drugi z warsztatów pt. „Bezpieczeństwo dzieci w sieci, a domowe zasady ekranowe” poprowadziła wspomniana już Elżbieta Lisowska.

Organizatorem wydarzenia był Urząd Miasta Tychy, patronat nad zjazdem objął Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Maciej Gramatyka z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych:

– Tegoroczny zjazd profilaktyczny poświęcony jest tematyce przemocy. To zjawisko, z którym spotykamy się coraz częściej na co dzień w świecie realnym, ale też w świecie wirtualnym. Jak podaje UNICEF, 250 milionów dzieci w wieku od 2 do 4 lat jest regularnie poddawanych karom fizycznym. W przypadku bycia ofiarą przemocy konsekwencje psychologicznie są wielowymiarowe i mogą mieć wpływ na dorosłe życie. To bardzo ważne, by o tym mówić, by wzrastał poziom świadomości społecznej i kompetencje osób, które z ofiarami przemocy na co dzień mają do czynienia.

Źródło: oprac. za tychy.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pexels.

25 września 2021