Przemoc domowa

Mielec. Słowa dają moc – szkolenie dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej

W dniu 1 grudnia 2023 roku w auli Centrum Integracji Organizacji Pozarządowych w Mielcu odbyło się szkolenie z zakresu prawnych i praktycznych aspektów wynikających z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Szkolenie zorganizowane zostało w ramach projektu pod nazwą  „Słowa dają moc” przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu, w ramach środków pozyskanych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej”.

Prelegentem był dr Marek Mudant – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, certyfikowany specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, emerytowany funkcjonariusz Policji w stopniu nadkomisarza, specjalista Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie.

W szkoleniu wzięli liczny udział specjaliści realizujący zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej m.in. przedstawiciele ośrodka pomocy społecznej, Policji, oświaty, zespołu interdyscyplinarnego, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, kuratorzy sądowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Źródło informacji i zdjęcia: wcj24.pl.

4 grudnia 2023