Bezrobotność

Bezrobocie w Polsce. Jest lepiej niż było w kwietniu

Stopa bezrobocia w maju 2021 r. wyniosła 6,1 proc. wobec 6,3 proc. w kwietniu – podał Główny Urząd Statystyczny. Wynik jest więc zgodny z przewidywaniami ekonomistów.

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w maju 1,03 mln wobec 1,05 mln osób w kwietniu. Wcześniej Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii informowało, że według szacunków resortu stopa bezrobocia w maju wyniosła 6,3 proc.

Przenosząc się do pierwszych trzech miesięcy roku, również mamy ciekawe spojrzenie GUS w tej sprawie. Stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wyniosła bowiem w Polsce w I kwartale 2021 r. 4,0 proc. wobec 3,1 proc. w IV kwartale 2020 r.

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w I kw. 2021 roku 57,3 proc. wobec 56,5 proc. kwartał wcześniej, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 55,0 proc. wobec 54,7 proc. w IV kw. 2020 r.

Liczba bezrobotnych ogółem wyniosła 687 tys. wobec 531 tys. kwartał wcześniej.

W przypisie do danych BAEL napisano, że w związku ze zmianami metodologicznymi wprowadzonymi w BAEL od I kw. 2021r. dane nie mogą być porównywane z poprzednimi okresami.

źródło: Business Insider

24 czerwca 2021