News, Więzienie

„Masz Prz(e/y)szłosć” – projekt przeciwdziałający przestępczości

„Masz Prz(e/y)szłosć” to tytuł projektu mającego na celu prewencję przestępczości, zrealizowanego przez Służbę Więzienną dla dziewcząt z Zakładu Poprawczego w Koronowie.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Młodzieży funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu zaangażowali skazane kobiety, które popełniły przestępstwa jako młodociane, do napisania listów adresowanych do dziewcząt przebywających w Zakładzie Poprawczym w Koronowie. Przekaz listów to „zatrzymaj się, zawróć, nie idź moją drogą”.

Resocjalizacja

Zaangażowanie skazanych w pisanie listów do osób młodych to element resocjalizacji. Skazane przy okazji tego działania miały możliwość uzyskać wgląd we własne myśli, uczucia i postawy. Mogły poddać analizie swoje postępowanie z przeszłości i spojrzeć na nie w sposób krytyczny. Ważnym elementem analiz było pytanie czy można było postąpić inaczej, jeśli tak to kiedy i w jaki sposób?

Dla skazanych napisanie listów to również jedna z form zadośćuczynienia. Osadzone są świadome , że swoich błędów już nie cofną, ale dzieląc się własnymi doświadczeniami mogą zapobiec błędom innych.

W listach można było przeczytać:

„Wszystkie Twoje wybory i decyzje niosą za sobą konsekwencje. Zawsze. Nie robiąc nikomu krzywdy, w szczególności sobie, każdy dzień może być przyjemny, o ile Ty sama go takim uczynisz, wiesz?”

„ o ile nie znajdziesz w sobie odpowiedzi na pytanie o sens życia, nikt nie zrobi tego za Ciebie”

„więzienie nie jest największą konsekwencją moich błędów…. jest mi ciągle zimno. Nawet latem. I nie wiem, czy ten chłód bije od murów pilnujących wyroków, czy od ludzkich sumień wokół”.

Prewencja przestępczości wśród młodych

Dziewczęta z Zakładu Poprawczego listy otrzymały od Funkcjonariuszy – psychologa i wychowawcy Zakładu Karnego. Każdy był omówiony i poddany analizie. Ich treści wywołały różne reakcje młodocianych. Pojawiły się łzy i trudne emocje m.in. takie jak współczucie, żal, wstyd . Tuż obok nich dominowała także nadzieja, która również była przekazem korespondencji. Każdy list miał na celu pokazać młodym osobom, że mają wpływ na swoją przyszłość i, że to one decydują co z nią zrobią.

Dziewczęta nt. przeczytanych i usłyszanych treści mówiły :

„Jest to ogromną przestrogą… wiemy na co mamy uważać, kiedy ma być to stop, myślę, że na pewno będę miała to z tyłu głowy przez całe życie”

„ widziałam w tym siebie, gdy byłam młodsza, zrozumiałam, że był taki moment kiedy mogło mnie tu nie być, duże na mnie to wrażenie wywarło….na przyszłość dużo to mi da”

„ w pewnym sensie robiłyśmy podobne rzeczy, dziękuję, że panie pomogły nam zauważyć, że my mamy jeszcze szansę”

Efekty

Projekt „Masz Prz(E/y)szłosć” w opinii osadzonych w Zakładzie Karnym i dziewcząt z Zakładu Poprawczego przyniósł pozytywne efekty resocjalizacyjne wśród skazanych jak i prewencyjne wśród młodzieży.

Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu od kilku lat współpracuje z Zakładem Poprawczym w Koronowie, dotychczas ta współpraca opierała się przede wszystkim na wymianie doświadczeń kadry resocjalizacyjnej, teraz przybrała nowy wymiar. Będziemy obserwować efekty tej inicjatywy z nadzieją, że przyniesie pozytywne, długofalowe zmiany u osób, które muszą podjąć jedno z najtrudniejszych wyzwań w życiu jakim jest zmiana własnych postaw.

źródło: Służba Więzienna

14 sierpnia 2020