Bez kategorii

Gliwice. Nagrody dla laureatów konkursów poświęconych tematyce niepełnosprawności 

We wtorek 11 stycznia br. w Urzędzie Miejskim wręczono nagrody uczestnikom dwóch konkursów poświęconych tematyce niepełnosprawności, ogłoszonych przez prezydenta Gliwic. 

Konkurs „Zasady savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnością” przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych i polegał na przygotowaniu pracy plastycznej pokazującej, jak należy zachować się w kontakcie z osobą niepełnosprawną. Pierwsze miejsce zajęła siedmioletnia Gabriela Pietrzak z I klasy Szkoły Podstawowej nr 32.

Dzięki konkursowi uczniowie mieli okazję zapoznać się z przygotowanym przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach „Poradnikiem Savoir Vivre wobec osób z niepełnosprawnością”, poszerzyć swoją świadomość i otwartość na problematykę osób z niepełnosprawnością oraz uzmysłowić sobie z jakimi barierami na co dzień muszą zmagać się ich koledzy i koleżanki oraz dorosłe osoby z niepełnosprawnością.

Wyróżnieni uczniowie otrzymali gry planszowe i książki z płytą CD oraz gadżety miejskie. Po ustabilizowaniu się sytuacji epidemicznej planowana jest wystawa zgłoszonych prac oraz wykorzystanie ich jako ilustracji do „Poradnika Savoir Vivre wobec osób z niepełnosprawnością”.

Drugi konkurs skierowany był do szkół ponadpodstawowych i polegał na przygotowaniu prezentacji multimedialnej na temat „Niepełnosprawni pokonują bariery”. Jego zadaniem była popularyzacja wiedzy na temat problematyki niepełnosprawności i poszerzanie świadomości na temat barier, z którymi na co dzień muszą mierzyć się osoby niepełnosprawne. W prezentacjach młodzież przedstawiła ważne z punktu widzenia osób z niepełnosprawnością kwestie: pokonywania barier społecznych, architektonicznych, edukacyjnych oraz barier w życiu zawodowym. Prezentacje dotyczyły też problemów osób z niepełnosprawnością w życiu codziennym oraz ich wyjątkowych osiągnięć w różnych dziedzinach życia.

W konkursie multimedialnym wyróżnione zostały trzy zespoły: dwa z ZSO nr 5 VIII LO) oraz zespół z ZSTI Technikum nr 1.

Nagrodami konkursowymi dla szkół były zestawy muzyczne oraz piłki do koszykówki. Uczniowie, którzy przygotowali nagrodzone prezentacje otrzymali upominki.

Źródło: oprac. za gliwice.eu. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

13 stycznia 2022