Bezdomność

Lublin. Jak pomóc osobom dotkniętym bezdomnością?

Z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie wynika, że w stolicy regionu jest około 300 osób w kryzysie bezdomności. Jest to informacja z 2019 roku, kiedy przeprowadzono liczenie osób bezdomnych na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Według Justyny Orłowskiej z Centrum Wolontariatu w Lublinie, istnieje prawdopodobieństwo, że liczba osób w bezdomności jest nawet dwukrotnie większa. 

Liczenie obejmowało jedynie osoby, które przebywały w schroniskach, noclegowniach lub zostały zidentyfikowane przez straż miejską. Wiele osób jednak mieszka na co dzień w wiatach śmietnikowych, pustostanach i ogródkach działkowych.

Bezdomność w Lublinie ma różne przyczyny, takie jak konflikty rodzinne, najczęściej spowodowane uzależnieniami, przemocą, bezrobociem, eksmisją i innymi problemami. Jest to proces, który wymaga długofalowej pracy psychologicznej, terapii i zdrowienia. Bezdomność to także uczucie samotności, problemy psychiczne, depresja i wyuczona bezradność.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie stara się przede wszystkim zapewnić bezdomnym osobom schronienie i podstawowe potrzeby. Bardzo często osoby te nie mają gdzie spać, co jeść, nie wiedzą jak się umyć lub nie mają odpowiednich ubrań. Praca nad usamodzielnieniem jest kluczowa, a samodzielność jest budowana poprzez wspólną pracę i odpowiedzialność. Coraz częściej na ulicy trafiają też osoby młode i kobiety.

Pomoc bezdomnym jest niezbędna, aby zapewnić im nie tylko dach nad głową, ale także wsparcie psychologiczne, terapeutyczne i szansę na powrót do normalnego życia. Bezdomność to nie tylko brak mieszkania, to także walka z samotnością, problemami zdrowotnymi i utratą nadziei.

Źródło: informacja-lokalna.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shurretstock.

17 września 2023