Przemoc domowa

Kielce. Ponad pół tysiąca „Niebieskich kart” w tym roku

Dom – miejsce, które powinno być bezpiecznym azylem często jednak staje się pułapką. To tam najczęściej dochodzi do przemocy – fizycznej i psychicznej, także wobec dzieci. W Kielcach po raz 15. zorganizowano kampanię społeczną „Biała wstążka”. W tym roku pod hasłem „Dzieci Są Ważne”.

Częste awantury i rękoczyny. Do tego zastraszanie i psychiczne znęcanie się nad słabszymi. Przemoc może pojawić się w każdej rodzinie, nie tylko tej uznawanej za patologiczną. – Ludzie nadal uważają, że to jest sprawa rodzinna. Ale nie bądźmy obojętni na to, co się dzieje za ścianą naszego mieszkania – mówi Grażyna Pisarczyk, kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach

Po interwencji policji, rodzinie nadawana jest niebieska karta. A ofiarom przemocy domowej udzielana jest pomoc. Od początku roku w Kielcach wydano ponad pół tysiąca takich kart, w regionie niemal trzy tysiące.

Dzieci są Ważne – pod takim hasłem odbywa się w Kielcach piętnasta kampania społeczna „Biała Wstążka”. By dzieci czuły się bezpiecznie, pracownicy socjalni i policjanci apelują do każdego o czujność.

Przez rok świętokrzyscy policjanci wobec sprawców wydali blisko osiemdziesiąt nakazów opuszczenia mieszkania lub zakazów zbliżania się do swoich ofiar. Kampania „Biała Wstążka” ma zwiększać świadomość dotyczącą przemocy.

W ramach kampanii do 10-go grudnia odbędą się warsztaty dla ofiar przemocy i stosujących przemoc w rodzinie. Przez całą dobę dla potrzebujących pomocy działa Miejski Telefon Zaufania – tel. 195 13.

Źródło: oprac. za TVP3 Kielce. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pixabay.

29 listopada 2021