Aktualia

Karwodrza. Jubileusz 70-lecia DPS

14 września Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy obchodził jubileusz 70-lecia istnienia. Z tej okazji zorganizowano uroczystość jubileuszową.

Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy zapewnia swoim podopiecznym stałą, całodobową opiekę, warunki bezpiecznego i godnego życia, intymności niezależności oraz rozwoju osobowości i samodzielności z uwzględnieniem stopnia psychicznej i fizycznej sprawności.

Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy dzięki ludziom wrażliwym i otwartym na los drugiego człowieka buduje lepszy świat dla bliźniego.

Źródło informacji i zdjęcia – tuchow.pl.

21 września 2022