Seniorzy

Gmina Linia. Dzięki unijnemu dofinansowaniu powstał dzienny dom pobytu

Gmina Linia utworzyła dzienny dom pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Pierwsi uczestnicy już rozpoczęli zajęcia.

Dom, w którym mieszkańcy gminy potrzebujący wsparcia w codziennym funkcjonowaniu będą spędzać czas rozpoczął działalność – poinformowała kierownik placówki Magdalena Pipka-Urbańska. Z oferty placówki korzystają osoby niesamodzielne, starsze i niepełnosprawne.

Pierwszych dziesięciu uczestników wybrano w ramach rekrutacji prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dla każdego z nich zespół specjalistów przygotowuje indywidualną ścieżkę reintegracji oraz zapewnia wsparcie zgodne z jej ustaleniami w zależności od rodzaju prowadzonej terapii. Opieka obejmuje wyżywienie oraz bezpłatny transport z miejsca zamieszkania.

Dom powstał w dawnym budynku ośrodka zdrowia i punktu przedszkolnego w sąsiedztwie szkoły podstawowej. Obiekt całkowicie wyremontowano i przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajdują się w nim sale do rehabilitacji, terapii grupowych, odpoczynku, pracy i zabawy. Wszelkie wymogi dostępności spełniają toalety, w obiekcie znajduje się również winda.

Dom powstał w ramach partnerskiego projektu „Życzliwa dłoń” realizowanego wspólnie przez Gminę Linia z Kartuskie Centrum Caritas, Gminę Przodkowo i Stowarzyszenie Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne. Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 4491954,26 zł w tym budżet na uruchomienie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Lini 1707592,44 zł oraz wkład własny Gminy Luzino (remont) 55.000 zł.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP. Fot – DDP Linia.

4 listopada 2022