Bezdomność

Poznań. Częstsze kontrole koczowisk bezdomnych 

Od 2 listopada działa Mobilny Punkt Wsparcia dla osób bezdomnych. Jednak pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przez cały rok sprawdzają miejsca, w których przebywają osoby w kryzysie bezdomności. Jesienią i zimą robią to częściej.

Gdy tylko zaczyna się robić chłodniej, pracownicy MOPR i strażnicy miejscy wychodzą w teren, do koczowisk bezdomnych. Sprawdzają, czy mieszkającym tam osobom nie jest potrzebna pomoc, czy nie chcą na zimę przenieść się do jednego z ośrodków dla bezdomnych. W Poznaniu MOPR wie o ponad 100 miejscach, w których przebywają bezdomni. Najczęściej są to pustostany, szałasy, opuszczone altany na działkach albo bunkry.

Miejsca w ośrodkach i ogrzewalnia

Miasto dysponuje ponad 300 miejscami w schroniskach, w tym 30 z usługami opiekuńczymi i kilkudziesięcioma w ogrzewalni przy ul. Krańcowej oraz noclegowni przy ul. Borówki. Tam bezdomni mogą bezpiecznie przetrwać zimę, ale warunek jest jeden – nie są tam przyjmowane osoby pod wpływem alkoholu, co wielu z potencjalnych pensjonariuszy zniechęca do przeniesienia się tam na zimę. Wyjątkiem jest ogrzewalnia przy Krańcowej – tu można mieć maksymalnie 1 promil alkoholu we krwi. Ogrzewalnia wiosną i latem pełni funkcję świetlicy, dopiero jesienią i zimą staje się ogrzewalnią. Działa też przy niej miejska łaźnia.

– Wspólna akcja pracowników Działu Pomocy Osobom Bezdomnym, strażników miejskich, policji i streetworkerów z różnych organizacji tradycyjnie rozpoczyna się w listopadzie – mówi Anna Zając-Domżał, zastępczyni dyrektora MOPR w Poznaniu. – Zakończenie zimowych objazdów po miejscach niemieszkalnych nastąpi prawdopodobnie w marcu, ale zależy to od pogody.

Mobilny Punkt Pomocy

Do działań terenowych od 2 listopada doszedł Mobilny Punkt Wsparcia, który działa przy ulicy Dworcowej 1. Są tam wydawane posiłki, po które potrzebujący mogą zgłaszać się od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00-19.00. Punkt jednak oferuje nie tylko posiłki: potrzebujący mogą tam przyjść także po porady socjalne, terapeutyczne, opiekę przedmedyczną, środki ochrony osobistej i higieny, ciepłą odzież lub po to, by poprosić o miejsce w jednej z placówek pomocowych.

Punkt prowadzą stowarzyszenia Pogotowie Społeczne i Dom Pomocna Dłoń, a finansuje budżet Poznania. Poza ciepłym posiłkiem na „Mobilny Punkt Wsparcia” miasto przeznacza rocznie 130 tys. zł. Darmowe posiłki bezdomni mogą otrzymać także w Kuchni Społecznej przy Taczaka oraz w jadłodajniach Caritas przy Ściegiennego, Łąkowej i Niegolewskich.

– Jeżeli będzie taka potrzeba, ciepłą herbatę osoby w kryzysie bezdomności dostaną również w naszym Punkcie Obsługi Klienta przy Gronowej – dodaje Ewa Blukacz, kierownik Działu Pomocy Osobom Bezdomnym MOPR.

Gdzie zgłosić osobę potrzebującą pomocy?

Pracownicy MOPR apelują, by zgłaszać osoby bezdomne, które potrzebują pomocy – zwłaszcza zimą, gdy mróz może doprowadzić do nadmiernego wychłodzenia organizmu kogoś, kto nie ma osłony w postaci ciepłego domu. Takie zgłoszenia przyjmują:

  • Punkt Interwencji Kryzysowej (czynny całą dobę) – telefony: 61 835 48 66; 61 835 48 65
  • Dział Pomocy Osobom Bezdomnym MOPR – telefon: 61 878 17 89;
  • Punkt Obsługi Klienta, ul. Gronowa 22 czynny jest w poniedziałek w godzinach 7.30-16.00, wtorek-czwartek w godzinach 7.30-15.30, w piątek w godzinach 7.30-15.00
  • Straż Miejska – telefon: 986.

Źródło: oprac. za  tenpoznan.pl. Zdjęcie – MOPR Poznań.

4 listopada 2022