Wykluczenie społeczne

Gdańsk. Projekt „Pomorskie dzieciom” wsparciem walki ze skutkami pandemii

Dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w Gdańsku zostały objęte specjalistycznym wsparciem w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”. Jego głównym celem jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Projekt „Pomorskie dzieciom” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jest realizowany przez samorząd województwa pomorskiego. Granty na jego wdrożenie i zrealizowanie uzyskało Miasto Gdańsk – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i placówki opiekuńczo-wychowawcze. To środki finansowe dla:

  • MOPR w Gdańsku – 1 225 500 zł,
  • Gdańskich Domów dla Dzieci – 763 799,76 zł,
  • Gdańskiego Domu Integracyjno–Rodzinnego – 404 235 zł,
  • Fundacji dla Rodziny “Ogniska Nadziei” w Gdańsku – 342 000 zł,
  • Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej – 507 190 zł.

Projekt zakłada objęcie pomocą osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, m.in. dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej lub objętych opieką hospicjów domowych. Pandemiczna izolacja, nauka zdalna, ograniczony kontakt z rówieśnikami i z terapeutami – konsekwencje tych zmian odczuła przecież także ta grupa najmłodszych gdańszczanek i gdańszczan. Ponadto granty zostaną wykorzystane między innymi na pomoc gdańskim rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Dzięki wsparciu osób z otoczenia dziecka, będzie ono chronione przed negatywnymi skutkami epidemii.

W ramach projektu gdański MOPR i placówki opiekuńczo-wychowawcze podejmują szereg działań m.in. pomocowych, terapeutycznych, edukacyjnych i poradniczych przeciwdziałających negatywnym skutkom epidemii w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. To np. organizacja specjalistycznego wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego dla dzieci czy prowadzenie poradnictwa dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Działania dotyczą też m.in. organizacji warsztatów edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i ryzykownym zachowaniom. Wezmą w nich udział rodziny oraz osoby z nimi pracujące. Dzięki grantom można też poszerzyć specjalistyczną kadrę np. psychologów i terapeutów, którzy pomogą dzieciom i młodzieży odnaleźć się w sytuacji epidemii i po jej zakończeniu.

Projekt będzie realizowany do 31 marca 2023 roku.

Źródło: oprac. za informacją MOPR w Gdańsku. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pixabay.

13 października 2021