News, Video

Ponad 100 tysięcy gospodarstw domowych uzyskało dostęp do superszybkiego internetu

TAURON zakończył projekt budowy sieci światłowodowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Dostęp do superszybkiego internetu zyskało 104 tys. gospodarstw domowych i 428 jednostek oświatowych. Łącznie infrastruktura została doprowadzona do 876 miejscowości w 127 gminach. Wskutek dogęszczania sieci dostęp do internetu światłowodowego może finalnie uzyskać nawet 500 tysięcy mieszkańców południowej Polski.

Projekt realizowany był w siedmiu obszarach konkursowych: Krakowskim C i Tarnowskim B, Katowickim i Tyskim, Rybnickim, Sosnowieckim, Oświęcimskim, Wałbrzyskim A oraz Wałbrzyskim B.

Realizowany przez TAURON projekt ma na celu likwidację tzw. białych plam, czyli objęcie zasięgiem szerokopasmowego internetu gospodarstw domowych oraz jednostek oświatowych, w których dostępna przepustowość nie przekraczała dotychczas 30 Mb/s.

TAURON, dzięki realizacji projektu, zapewnia operatorom telekomunikacyjnym otwarty i efektywny dostęp do sieci telekomunikacyjnej na jednakowych i niedyskryminujących warunkach. Obecnie TAURON zawarł już 56 umów ramowych z Operatorami Korzystającymi, 22 z nich już aktywnie świadczy swoje usługi.

W jednej sieci światłowodowej dostępnych jest wiele ofert usług internetowych i telewizyjnych, a o wyborze najlepszej swobodnie decyduje użytkownik. W tej chwili już 20 tysięcy gospodarstw domowych aktywnie korzysta ze światłowodu TAURONA.

Wartość projektów we wszystkich siedmiu zrealizowanych obszarach konkursowych to ponad 278 mln zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 186,145 mln zł.

Obecnie TAURON rozpoczął kolejny etap dogęszczania sieci, czyli podłączania adresów nieujętych wcześniej w POPC, a będących w najbliższym sąsiedztwie sieci. Jest to odpowiedź na potrzeby mieszkańców i Operatorów Korzystających.

Źródło: oprac. za infoWire.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

27 marca 2023