News, Uchodźcy z Ukrainy

160 tys. uchodźców zatrudnionych dzięki uproszczonej procedurze

Na podstawie przepisów specustawy zatrudniono już 160 tys. obywateli Ukrainy. Liczba ta stale rośnie.

Od momentu wybuchu wojny na terenie Ukrainy, obywatele tego kraju często szukają schronienia w Polsce. Wielu z nich szuka tu zatrudnienia. Jest to obecnie znacznie prostsze, gdyż obowiązuje specustawa, czyli uproszczona procedura dla uchodźców z Ukrainy. Zgodnie z nowymi przepisami mogą oni wykonywać pracę w Polsce bez dodatkowego obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę. Wystarczy, że pracodawca w ciągu 14 dni powiadomi urząd pracy o zatrudnieniu takiej osoby. Obecnie na jej podstawie pracodawcy zatrudnili 160 tys. osób.

– Najwięcej osób znalazło pracę w woj. mazowieckim, dolnośląskim i wielkopolskim – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Jak wynika z danych Urzędów do Spraw Cudzoziemców większość uchodźców do dzieci i nieletni. Po analizie rejestracji w bazie PESEL wynika, że niemal połowa przybyłych to dzieci i nastolatkowie – niepełnoletni stanowią aż 47 proc. osób ubiegających się o PESEL. 48 proc. to pełnoletnie kobiety, a jedynie niespełna 5 proc. stanowią pełnoletni mężczyźni. Ta dysproporcja widoczna jest w danych dotyczących zatrudnienia – aż 117 tys. z tych 160 tys. to kobiety.

– Obywatele Ukrainy bardzo dobrze odnajdują się na rynku pracy w Polsce. Warto jednak zauważyć, że cudzoziemcy już od wielu lat wypełniają braki kadrowe w naszym kraju – zwraca uwagę minister Maląg.

Od 2012 do 2017 r. w sumie wydano 5,3 mln zezwoleń na legalną pracę cudzoziemca, z czego 3 mln dotyczyły obywateli Ukrainy. Z kolei w kolejnych latach 2018-2022 wydano takich zezwoleń 9,7 mln, z czego aż 8,2 dotyczyło Ukraińców.

Jakie prace wykonują cudzoziemcy? Jak podaje ministerstwo zazwyczaj są zatrudniani w branży usługowej oraz przemyśle. Mniej jest pracowników wykonujących pracę w rolnictwie, zaś wzrasta napływ specjalistów.

A jak obecnie wygląda sytuacja na polskim rynku pracy? Jak wynika z danych GUS całkiem nieźle. W marcu br. stopa bezrobocia spadła do poziomu 5,4 proc. i była niższa o 0,1 pkt procentowego niż w lutym br. Bezrobocie jest niższe również od poziomu z lutego 2020 r., a więc sprzed wybuchu pandemii COVID-19.

Źródło: oprac. za bialystokonline.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

24 maja 2022