Imigranci, News

26 września – 107. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

W niedzielę – 26 września – w Kościele w Polsce będziemy obchodzić 107. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Zgodnie z tradycją, papież wydał na ten dzień specjalne orędzie zatytułowane „Ku stale rosnącemu my”.

Papież podkreślił w nim, że „wszyscy znajdujemy się w tej samej łodzi i jesteśmy wezwani do zaangażowania się, żeby nie było już więcej murów, które nas oddzielają, aby nie było więcej innych, ale tylko jedno my, tak wielkie, jak cała ludzkość”. Wyjaśnił, że „dla członków Kościoła katolickiego to wezwanie przekłada się na zobowiązanie do coraz większej wierności swojej katolickości”. „Musimy dziś nauczyć się żyć razem w harmonii i pokoju” – podkreślił papież. Wyjaśnił, że by osiągnąć ten ideał, „musimy wszyscy starać się zburzyć mury, które nas oddzielają i budować mosty, które sprzyjają kulturze spotkania, świadomi istniejących między nami głębokich wzajemnych powiązań”. Papież zaznaczył, że „każde dobro czynione światu jest czynione dla obecnych i przyszłych pokoleń”.

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy obchodzony jest od 1914 roku. Jak wskazuje instrukcja Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących z 1978 r., dzień ten jest pomyślany, jako „okazja dla pobudzenia wspólnot chrześcijańskich do odpowiedzialności wobec braci migrantów oraz do obowiązku współdziałania w rozwiązywaniu ich różnorakich problemów”.

W ramach Tygodnia Modlitwy za Uchodźców “Umrzeć z nadziei 28. września w Warszawie odbędzie się ekumeniczne nabożeństwo pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza w parafii św. Barbary przy ul. Nowogrodzkiej 51. „W modlitwie wezmą także udział uchodźcy i imigranci mieszkający w Warszawie” – poinformowała Wspólnota Sant’Egidio. Zachęca ona diecezje, parafie i wspólnoty w całym kraju do włączenia się w inicjatywę Tygodnia Modlitwy za Uchodźców, która kolejny raz objęta została patronatem Rady Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek.

Źródło: oprac. za misyjne.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pixabay.

24 września 2021