Seniorzy

Zakończono realizację projektu „Gmina Szczecinek wspiera seniorów”

Projekt był realizowany przez gminę Szczecinek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków z budżetu państwa.

Celem projektu „Gmina Szczecinek wspiera seniorów” było przede wszystkim zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Dzięki podjętym działaniom możliwe było m.in. zorganizowanie w Klubie Senior+ w Turowie rozmaitych zajęć: tanecznych, florystycznych, gimnastyczno-ruchowych, kulinarnych, z fizjoterapeutą, manualnych czy też muzycznych.

Seniorów będzie nam przybywało. W naszej Gminie już jest to bardzo widoczne: średnia życia się wydłuża, natomiast zmniejsza się dzietność. Nasze rozwiązania związane z polityką senioralną były jak najbardziej słuszne. Jesteśmy pod tym względem liderami, nie tylko w województwie. I co najważniejsze, nie zamierzamy się zatrzymywać. Przed nami kolejne wyzwania, dzięki którym seniorzy w Gminie Szczecinek będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i aktywnie spędzać wolny czas

– podkreśla Ryszard Jasionas Wójt gminy Szczecinek

Dla uczestników projektu zapewniony został również poczęstunek podczas pobytu w Klubie. Dodatkowo Seniorzy mieli możliwość skorzystania z poradnictwa psychologicznego oraz uczestniczenia w spotkaniach z różnymi specjalistami, takimi jak np. dietetyk, radca prawny, informatyk, pomolog oraz pielęgniarka.

W ramach projektu organizowane były także spotkania okolicznościowe, całodzienne wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do teatru czy kina.

Źródło: eska.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

 

5 listopada 2023